Nieuwsberichten

Lees hier de laatste nieuwsberichten

Bibliotheek

NL DIGIbeter – Agenda Digitale Overheid

Digitalisering verandert onze maatschappij ingrijpend en is tegelijkertijd essentieel om de maatschappij draaiende te houden. Dit soort veranderingen noemen we digitale transformatie. Tegenwoordig is digitalisering chefsache. Om invulling te geven aan digitalisering als chefsache heeft het kabinet de Nederlandse Digitaliseringsstrategie uitgebracht. Als onderdeel daarvan is, zoals aangekondigd in het regeerakkoord

Lees verder »
Bibliotheek

Scenario’s voor stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit

In het kader van de Ruimtelijke Verkenning 2019 heeft het PBL vier langetermijnscenario’s gemaakt over stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit. Deze scenario’s maken verschillende toekomsten voorstelbaar, vergelijkbaar en bespreekbaar. Zowel de situatie in 2049 als de weg ernaartoe wordt beschreven. De scenario’s kunnen worden gebruikt in beleidsprocessen die zijn gericht

Lees verder »
Bibliotheek

Van beleids- naar data-cyclus

De beleidscyclus moet nodig op de schroothoop. Deze cyclus staat voor een methode die steeds minder met de werkelijkheid te maken heeft. In die werkelijkheid immers staat data centraal. Jan van Ginkel en Paul Strijp vinden dat we op zoek zullen moeten naar een nieuwe methode. Is de datacyclus een

Lees verder »
Bibliotheek

VNG – Trends informatiesamenleving 2020

We bevinden ons midden in de ontwikkeling van een informatiesamenleving. Voor gemeenten heeft dat grote betekenis. Technologische innovaties gaan namelijk zo snel dat het lastig is om zicht te houden op welke ontwikkelingen daarbij van belang zijn. Digitalisering verandert niet alleen de wijze waarop gemeenten kunnen werken aan maatschappelijke opgaven,

Lees verder »
Bibliotheek

Arcadis – De gezondste stad van Nederland

‘Goed beleid doet ertoe!‘ Arcadis heeft twintig gemeentes in kaart gebracht op het gebied van gezondheid. Als basis is hiervoor een onderzoek van het RIVM gebruikt, dat in 2016 keek naar de kenmerken van een gezonde stad. Onze grote vraag was hoe hun fysieke omgeving in de praktijk bijdraagt aan

Lees verder »
Bibliotheek

Code Goed Digitaal Bestuur

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) ontwikkelen Prof. dr. Albert Meijer, dr. Erna Ruijer en Jasper Valent een voorstel van een Code Goed Digitaal Bestuur. Deze code verwoordt een normatief kader voor goed lokaal bestuur in de digitale samenleving.

Lees verder »

Contact

Contactformulier FCF
Contact
Close
Ga naar de inhoud