Opzet feedbackrondes met kwaliteitsteams

Kwaliteitsteams

Waarom? – In artikel 5.6 van de Dealtekst staat: Kwaliteitsteams – Vanuit het netwerk van de City Deal worden kwaliteitsteams samengesteld die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de werkgroepen. Leden van de teams zijn Partij in de City Deal. Het betreft de volgende kwaliteitsteams: een algemeen kwaliteitsteam, een ontwerpkwaliteitsteam, een technisch kwaliteitsteam en een kwaliteitsteam publieke en democratische waarden. De kerngroep kan besluiten om kwaliteitsteams toe te voegen of op te heffen.

 

Hoe? Er is een algemeen kwaliteitsteam en er zijn gespecialiseerde teams, dat zijn de teams die zijn genoemd in de dealtekst en daar voegen we Kwaliteitsteam juridisch en publieke & democratische waarden aan toe. Vanuit elk van de gespecialiseerde teams zit iemand in het algemene kwaliteitsteam. Zo vindt uitwisseling van inzichten plaats. De kwaliteitsteams spreken elke 4 maanden (3 x per jaar) met alle werkgroepen. Daarna overleggen ze met elkaar en doen ze daarvan verslag aan het Kernteam. Vergaderingen worden voorbereid en bijgewoond door de projectsecretaris of projectmanager. Dit vindt plaats na de plenaire terugkoppeling van de werkgroepen op 4 maart, 1 juli en 4 november.

 

Borgingsteam

Waarom? – In artikel 3.7 van de Dealtekst staat: De Partijen spannen zich in om de nieuw ontwikkelde processen en instrumenten te borgen en bekend te maken in de vakwereld, zodat ze worden toegepast in de praktijk.

 

Hoe? – Er is een borgingsteam samengesteld (hoewel het nog aanvulling behoeft) om borging van de tools te organiseren. Leden van de groep moeten zicht houden op de tools en contact hebben met de buitenwereld waar tools geborgd kunnen worden. Het borgingsteam bezoekt minimaal eens per halfjaar alle werkgroepen en spreekt de kartrekkers. Het doet daarvan verslag aan de Kerngroep. Vergaderingen worden voorbereid en bijgewoond door de projectsecretaris of projectmanager.

 

De opzet op 1 juli is als volgt:

Van 16.00 tot 16.45 uur heeft iedere werkgroep maximaal 3 minuten de tijd om zich te plenair te presenteren. Ga daarbij in de op de volgende 3 vragen:

  1. Wat is de aanleiding + procesvraag + doel van je wergroep?
  2. Waar ben je nu mee bezig?
  3. Waar loop je vast / wat heb je nodig?
  4. Wat is je vraag aan de kwaliteitsteams?

 

Daarna hebben de kwaliteitsteams de tijd om met elkaar te overleggen tot 17.00 uur.

 

Van 17 tot 18 uur organiseren we 1 op 1 gesprekken tussen de werkgroepen en de kwaliteitsteams. Elk gesprek duurt 5 minuten en is vooral bedoeld voor een eerste feedback. Als er daarna nog meer behoefte is om langer door te praten, kan daar een losse afspraak voor worden gemaakt. Bijeenkomsten vinden online plaats.

 

 

 

Algemeen kwaliteitsteam

>> Marc Martojo (DHM)

>> Richard Zuijdam (Civity)

>> René Visser (VodafoneZiggo)

>> Anita Nijboer (Kennedy Van der Laan)

>> Karen van der Moolen (EBU)

>> Arjan Ankerman (ELBAREC)

>> Janette van Dijk (Amersfoort)

>> Marjolein Pauly (Sittard-Geleen)

>> Wim van der Meer (Waterschap Vallei en Veluwe)

 

Ontwerpkwaliteitsteam

>> Lars van Vianen (INBO / BNA)

>> Rob van der Velden (Atelier Dutch / BNSP)

>> Johan Snel (AM / NVTL)

 

Technisch kwaliteitsteam

>> Bas Vanmeulenbroek (Civity)

>> Stefco Kraaij (VodafoneZiggo)

>> Arjen Hof (WeCity / FIWARE)

>> Walid Atmar (FME)

>> Petra Claessen (BTG)

 

Kwaliteitsteam juridisch en publieke & democratische waarden

>> Karen van der Moolen (EBU)

>> Francois Vis (ICTU)

>> Gerard Kuijlaars (Politie)

>> Anita Nijboer (Kennedy Van der Laan)

 

Borgingsteam

>> Roy Pillen (RVB)

>> Francois Vis (ICTU)

>> NEN (Charlotte Koppen)

>> CROW (volgt wss later)

>> DKHGSL (is nu nog vriend)

>> Rijk (volgt)

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Ga naar de inhoud