Nieuwsberichten

Lees hier de laatste nieuwsberichten

Slimme stad

Enquête City Deal

Onze City Deal bestaat inmiddels een half jaar en daarom zijn we benieuwd naar jullie mening. We hebben een enquête opgesteld met vragen over de voortgang binnen de werkgroepen en van de City Deal in het algemeen. https://kennislab.typeform.com/to/gXDONsBN

Lees verder »
Bibliotheek

BART! Ethiek, Privacy en Dataprotectie

Door BART! (Burger Alert Real Time) kunnen deelnemers in veiligheid- en leefbaarheidssystemen snel en gemakkelijk samen overlast tegengaan of oplossen. In geval van meer ernstige vormen van overlast of nood kunnen burgers een beroep doen op de overheid. Het gaat hierbij dan om het waarschuwen van de overheid, een helpende

Lees verder »
Bibliotheek

Onderzoeksrapport ‘Nederlandse strategische autonomie en cybersecurity’

Digitale autonomie is zowel op nationaal als Europees niveau onderwerp van gesprek. De Cyber Security Raad (CSR) heeft daarom onderzoekers Freddy Dezeure en Paul Timmers opdracht gegeven tot een verdiepend onderzoek over de nationale digitale autonomie. Het rapport geeft heldere inzichten in de complexe vraagstukken, illustreert dat met aansprekende actuele

Lees verder »
News

Blackbox online monitoring bij gemeenten onderzocht

Wat wel en niet mag bij het online monitoren van burgers blijkt voor veel gemeenten een onbekend terrein. Dat concludeert Willem Bantema, senior onderzoeker bij de Onderzoeksgroep Cybersafety van de Thorbecke Academie van NHL Stenden Hogeschool, in een nieuw onderzoek naar gemeentelijke online monitoring. In opdracht van het onderzoeksprogramma Politie

Lees verder »
Bibliotheek

Toekomstverkenning Digitalisering 2030

De digitale transitie voltrekt zich in een hoog tempo. Technologische, economische en
maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar snel op en geven samen vorm aan onze digitale toekomst. Het is daarom van groot belang dat overheid en samenleving een zicht krijgen op mogelijke ontwikkelingen, zich op de toekomst voorbereiden en, waar nodig

Lees verder »

Contact

Contactformulier FCF
Contact
Close
Ga naar de inhoud