Investeren in en samenwerken aan een toekomstbestendig Nederland

Wij geloven in een diepgaande, open, democratische samenwerking en co-creatie met verschillende groepen, waardoor we kunnen innoveren op een manier die anderen niet kunnen.

Oplossen van problemen doe je samen

Nederland staat voor enorme opgaven. Opgaven die niet alleen maar op te lossen zijn op traditionele manieren. Het vraagt om nieuwe manieren van werken met digitalisering, technologisering en AI. 

Deze online community houdt zich bezig met hoe je met digitalisering, technologisering en AI inzet om bij te dragen aan de leefbaarheid van steden, personeelstekort en problemen in het sociaal domein op te lossen.

Wij lossen echte problemen op

wat doen we..

City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Maar welke instrumenten hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen? Waarmee we de leefbaarheid in onze steden kunnen vergroten en onze democratische waarden kunnen borgen. In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en implementeren we die instrumenten.

Project: City Deal ‘Slim Maatwerk’

Helaas is het voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kan bieden.

Community of Practice: Lokaal Meten & Snuffelfiets

Op verschillende plaatsen in Nederland wordt gewerkt met Snuffelfiets of vergelijkbare projecten om lokaal de kwaliteit van de leefomgeving te bevorderen en het fietsen te bevorderen. Daar gebeuren mooie dingen, maar in de waan van de dag blijkt het vaak lastig om in contact te blijven met vergelijkbare projecten. Om de uitwisseling van kennis en ervaring te bevorderen, is daarom de Community of Practice (CoP) Lokaal Meten & Snuffelfiets opgezet. Met de CoP voorkomen we dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

Jan-Willem Wesselink

Directeur

Zoë Spaaij

Marketing en Communicatie

Wij worden blij van ons werk

De gezichten achter ons succes

wat vinden zij belangrijk?

We doen dit niet alleen

Dit zijn onze premium partners

Contact

Contactformulier FCF
Contact
Close
Ga naar de inhoud