Bestel nu: Zo bestuur je een slimme stad – handboek voor bestuurlijk Nederland

Boek Zo bestuur je een slimme stadOp 5 februari werd het nieuwe boek gelanceerd: ‘Zo bestuur je een slimme stad – De democratie versterken met een digitaliserende samenleving’. Het boek is geschreven op initiatief van de Future City Foundation samen met 16 partners uit het bedrijfsleven en (semi)overheid, waaronder ook de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

Bestel het nu via de website https://future-city.nl/slimbesturenboek/.

In dit boek onderzoeken we hoe politiek en openbaar bestuur veranderen. In de afgelopen 20 jaar zijn tal van bedrijfstakken radicaal veranderd als gevolg van de huidige industriële revolutie. Het is dus ook niet meer dan logisch dat de politiek gaat veranderen. De vraag is niet of, maar hoe dat gebeurt. Elke beslissing, ooit genomen, is een interpretatie van beschikbare feiten. Door digitalisering en technologisering zijn er nu zoveel feiten dat we het big data noemen. Politici moeten die data leren begrijpen en leren interpreteren. Zodat ze beslissingen nemen die ons niet alleen meer welzijn brengen, maar ook onze democratie versterken. Daarover gaat dus ons nieuwe boek.

Slim én democratisch
Het boek is geschreven op initiatief van de Future City Foundation samen met 16 partners uit het bedrijfsleven en (semi)overheid. In het boek laten de makers zien wat er verandert voor bestuurders bij de overheid, maar beschrijven ook hoe bestuurders daarmee aan de slag kunnen en welke voorbeelden daarvan al bestaan in Nederland. Het boek bekijkt dit op vier niveaus. In het deel Bestuur komen dertien politici (acht wethouders, twee gedeputeerden, een heemraad, een burgemeester en een Tweede Kamerlid) aan het woord die inzien dat digitalisering en technologisering niet alleen de inhoud van hun werk, maar ook de manier van werken verandert. Het deel Beleid focust op de vraag hoe dat kan. De auteurs van de artikelen delen hun kennis en ervaringen. Het is het procesdeel van dit boek. In het laatste deel wordt dat Concreet gemaakt en worden instrumenten aangereikt waarmee de lezer zelf aan de slag kan. Bij dit deel hoort ook het deel Praktijk met voorbeelden van gemeenten, provincies en waterschappen die al aan de slag zijn met digitalisering. En er loopt een fijn groen draadje door het boek over hoe in de gemeente Sittard-Geleen de nieuwe manier van besturen doorwerkt in het ontwerp, inrichting en beheer van het openbaar groen.

Partners
Dit boek is tot stand gekomen met de volgende partners: Civity, DHM Infra, Economic Board Utrecht, ELBAREC, FIWARE Foundation, Gemeente Amersfoort, Gemeente Apeldoorn, Gemeente SittardGeleen, Kadaster, Kennedy Van der Laan, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Programma Agenda Stad), Platform31, Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland, VodafoneZiggo en Waterschap Vallei en Veluwe.

Bestel het boek via https://future-city.nl/slimbesturenboek/. Digitaal lezen is gratis, de gedrukte versie kost €29,-

 

 

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Smart city moet democratisch zijn én bijdragen aan oplossen grote opgaven

51 partijen ondertekenden City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ op 3 december: Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren regio’s, steden en dorpen in de hele wereld en dus ook in Nederland. Om antwoord te geven op deze transitie, hebben staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (JenV) de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ondertekend op donderdag 3 december 2020. Dit deden zij samen met bestuurders van 16 gemeenten en 2 provincies, een waterschap, 15 bedrijven en 14 maatschappelijke organisaties. De komende twee jaar pakken de partners twaalf complexe smartcityvraagstukken op om de smart city verder te brengen.

Ga naar de inhoud