Nieuwsbrief van 31 mei

 

Beste City Deal partners,

 

Aankomende donderdag 3 juni hebben we weer de hele dag werkgroepsessies. Maar deze keer sluiten we de dag af met een digitaal feestje om te vieren dat we een half jaar samenwerken in de City Deal. We blikken terug op de afgelopen periode, we verwelkomen een aantal nieuwe partners en we organiseren een interessant debat met bestuurders. 

In voorbereiding daarop ontvang je deze mail met alle belangrijke informatie. De zoom-links voor deelname vind je verderop in deze nieuwsbrief. 

 

 

 BELANGRIJK

 

Vul de enquête in!

We zijn erg benieuwd naar jullie mening over de voortgang van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Inmiddels zijn we een half jaar op weg en willen we graag weten wat goed gaat en wat beter kan. We gebruiken de uitkomsten om processen en inhoud te verbeteren. Maar als je helemaal tevreden bent, kan je dat natuurlijk ook aangeven. 

Vul de enquête hier in. 

 

3 juni: De City Deal viert feest!

Op 3 juni bestaat onze City Deal een halfjaar en dat vieren we graag met jullie! Van 16.00-16.20 uur blikken we in korte interviews met de werkgroepen terug op het afgelopen half jaar. Welke lessen zijn er geleerd en wat willen ze bereiken? Zorg dat er van je werkgroep minstens één iemand aanwezig is voor deze terugkoppeling.

Daarna organiseren we een debat met acht bestuurders van de City Deal over hoe je digitalisering borgt in je organisatie. Je collega’s, bestuurders en je netwerk buiten de City Deal zijn van harte uitgenodigd om deze middag met ons mee te vieren. Zij kunnen zich aanmelden via deze link. We hebben inmiddels al 140 aanmeldingen, maar dat mogen natuurlijk altijd meer zijn!

 

10 juni: Internationale kwaliteitsteams

Op 10 juni van 14:30-17:00 uur is de eerste sessie met de Internationale kwaliteitsteams. Het doel hiervan is dat de City Deal-werkgroepen hun werk presenteren en input krijgen van internationale deskundigen uit de smartcitywereld. We gaan kijken van tevoren voor welke werkgroepen dit het meest relevant is en nemen contact hierover op met de kartrekkers. Zorg dat er van je werkgroep minstens één iemand aanwezig is om jullie instrument te pitchen en feedback te ontvangen.  Lees meer hierover

 

 

 PARTNERBIJEENKOMST

 

Programma op 3 juni

Plenair (Zoom-kanaal 1 –https://us02web.zoom.us/j/83090158903?pwd=N0dJdCtPRFVLelNEUzZNMUUxMTNpZz09)

8.30 – 9.00 uur – Hoe borg je digitalisering intern? > fijn als je hierbij bent!

9.00 – 16.00 uur – Werkgroepen (je hoeft alleen aan je eigen werkgroep mee te doen)

16.00-17.15 uur – Feestelijk City Deal webinar: ‘Hoe borg je digitalisering in je organisatie?’

 

Zoom-kanaal 1 (https://us02web.zoom.us/j/83090158903?pwd=N0dJdCtPRFVLelNEUzZNMUUxMTNpZz09)

9.00   – Werkgroep 1 Aanbesteden Urban Data Platform

10.00 – Werkgroep 2 Effectieve datastrategie voor gemeenten

11.00 – Werkgroep 3 De slimme Omgevingswet

12.00 – Werkgroep 4 Sensor data & privacy

13.00 – Werkgroep 5 Vormgeving van de nieuwe stad? / Ontwerpen met data

14.00 – Werkgroep 6 Lokaal meten >> Hoe betrek en activeer je burgers?

15.00 – Werkgroep 7 Lokaal meten >> Vergelijken van uitkomsten tussen projecten

 

Zoom-kanaal 2 (https://us02web.zoom.us/j/87593482253?pwd=MXdBZWZtOXpRQXRwRUFlaWs1cXFvUT09)

9.00  – Werkgroep 8-9 Smart Mobility:
– Smart Traffic tbv nood- en hulpdiensten
– Deelmobiliteit en -hub
– Logistieke platformen

10.00 – Werkgroep 8-9 Vervolg Smart Mobility

11.00 – Werkgroep 10 Businessmodellen voor de slimme stad

12.00 – Werkgroep 11 Ethiek

13.00 – Werkgroep 12 Modelverordening smartcitytoepassingen in de openbare ruimte

14.00 – Werkgroep 13 Crowd Safety Manager


Plenair (Zoom-kanaal 1https://us02web.zoom.us/j/83090158903?pwd=N0dJdCtPRFVLelNEUzZNMUUxMTNpZz09)

16.00 – 17.15 – Feestelijk City Deal webinar, met onderstaand programma: 

16.00 – Welkom
16.05 – Dit doen we in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – pitchronde met 13 instrumenten
16.20 – Ondertekening van de City Deal door nieuwe partners: Fontys Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, CBS, de Data-en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, NEN en KPN.
16.30 – Gesprek met bestuurders, waaronder Cathalijne Dortmans (wethouder Helmond), Wim Willems (wethouder Apeldoorn/G40), Ronald Philipsen (directielid, Fontys Hogeschool) en Noud Hooyman (Hoofd cluster Beleid Geoinformatie, Ministerie van BZK), Petra Claessen (CEO BTG), Gertjan van den Akker (Business Unit Manager Standards van de NEN), Marc Martojo (DHM) en Jan Janse (NVTL) over de vraag: hoe borg je smart city in je organisatie? Onder leiding van Jan-Willem Wesselink.
17.15 – Borrel

 

 

OVER DMI

 

Online werkomgeving DMI

We werken met elkaar samen in de online werkomgeving DMI. Om sneller de weg te vinden hebben we 3 deeplinks gemaakt:

Als je een uitnodiging voor DMI wilt of voor je collega’s, meld je dan even bij Wendolijn ([email protected]).

 

Wie doet wat? – Werkgroepen
Wil je weten welke partijen aan welke werkgroep meedoet, bekijk het overzicht op DMI.

 

 

NIEUWS

 

Nieuw: City Deal Slim Maatwerk

We zijn erg blij dat we samen met de mensen van Sociaal Domein en de City Deal Eenvoudig Maatwerk een nieuw project beginnen: de City Deal Slim Maatwerk (io) waarin we onderzoeken hoe digitalisering en technologisering kan bijdragen aan het oplossen van problemen in het sociaal domein. Lees er hier meer over. Als je mee wilt doen of meer informatie wilt, neem dan contact met Jan-Willem Wesselink. 

 

Belangrijke data – noteer in je agenda: 

3 juni – City Deal partnerbijeenkomst en feestelijk webinar – lees meer

10 juni – Terugkoppeling Internationale kwaliteitsteam – lees meer

1 juli – City Deal partnerbijeenkomst + terugkoppeling kwaliteitsteams – lees meer

12 aug – City Deal partnerbijeenkomst – lees meer

 

Bekijk hier de complete agenda op DMI.

 

We zien jullie graag aanstaande donderdag 3 juni!

 

Met vriendelijke groet,

 

Wendolijn Beukers – 0651581656 – [email protected]
Jan-Willem Wesselink – 0628638426 – [email protected]

 

www.citydealslimmestad.nl

Verwante Artikelen

Ga naar de inhoud