We gaan Europees

Hallo allemaal,
We zijn heel blij en trots dat de Europese Commissie onze aanvraag in het kader van het ‘Technical Support Instrument (TSI)’ heeft goedgekeurd en dat we onze burgermeetwerkgroepen kunnen versterken met een stevige Europese component.

Vanuit BZK hebben we het afgelopen jaar een aanvraag gedaan bij het TSI met de vraag om te komen tot tooling voor wat zij samenvatten als ‘Developing a methodology for a democratic smart cities approach’.

Wij noemen dat het betrekken van burgers bij burgermeetinitiatieven (werkgroep 6); het mogelijk maken dat uitkomsten van deze initiatieven vergeleken kunnen worden (werkgroep 7);  het voorkomen dat groepen worden uitgesloten (nieuw).

Deze opdracht wordt (als alles gaat zoals we willen) uitgevoerd door Eurocities, waarmee de werkgroepen een Europees spiegelproject krijgen (zodat we komen tot nog betere tools) en een kenniscentrum wordt opgezet waarmee we deze (en andere) smart-city-tools op een actieve manier kunnen delen (door cursussen en trainingen) met de rest van de wereld.

Dat biedt een fantastische kans voor wat we doen in dit netwerk en voor blijvende impact van ons werk. En het is ook best wel heel cool!

Lodewijk Noordzij werkt bij Eurocities en haakt aan bij de betreffende werkgroepen. Samen maken we dit idee de komende maand nog concreter. We houden jullie op de hoogte.

Oh ja, van Lodewijk komt ook de prachtige vondst: MYCity (Measure your city)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_747  

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

De City Deal gaat Europees – Lokaal Meten wordt CitiMeasure

De City Deal-instrumenten ‘Lokaal Meten – Vergelijken projecten’ en ‘Lokaal Meten – Betrek je burger’ worden opgeschaald naar Europees niveau. In samenwerking met Eurocities, het Europese netwerk van meer dan 190 steden in 38 landen, worden deze instrumenten doorontwikkeld onder de naam CitiMeasure – using citizen measurement to create smart, sustainable and inclusive cities.

Ga naar de inhoud