Nieuwsbrief 6 januari

Beste City Deal partners,

Op donderdag 13 januari trappen we 2022 af met de eerste  werkgroepsessies van het jaar. En daarmee de beste wensen en mogen 2022 een smart en gelukkig nieuw jaar worden!

Ondanks dat we elkaar nog niet fysiek mogen ontmoeten mag dat de pret niet drukken. Wij kijken met frisse moed uit op 2022 als een jaar waarin we onze samenwerking voortzetten, resultaten gaan borgen en zo de stad stapje voor stapje een stukje slimmer te maken – met dank aan jullie!

Zoals in december al is gecommuniceerd zal deze werkgroepsessies ook weer online plaats vinden. De zoom-links voor deelname vind je verderop in deze nieuwsbrief. 

BELANGRIJK
Checklist Werkgroepen
Een nieuw jaar, dus we gaan volle kracht vooruit! Daarom willen we van jullie weten bij deze eerste meeting van 2022: Klopt de hoofdvraag nog (op DMI)? 
>Waar staan jullie met je groep qua proces? 
>Wat is jullie eindproduct en wanneer is het af? Geef dit allemaal door aan je Jelmer! Lees meer. 

Hier zullen we het ook gezamenlijk over hebben om 16.00uur. Zorg dat er minimaal één persoon van de werkgroep bij aanwezig is.

Mailinglijst
In de laatste weken van 2021 zijn wij druk bezig geweest met het aanpassen van deze mailinglijst. Hiermee hopen we iedereen te bereiken die aangesloten is binnen deze City Deal. Als er nog collega’s bij jou bekend zijn die deze mailing niet krijgen, geeft dit alsjeblieft even door aan Sabien via [email protected]. Dan zorgen wij ervoor dat deze lijst zo volledig mogelijk is. 

Afrondingsformulier Instrumenten
We hebben met elkaar in de dealtekst (zie www.citydealslimmestad.nl) geformuleerd waar een instrument aan moet voldoen. In dit formulier kan worden aangegeven hoe aan die eisen is voldaan als een instrument is afgerond. Is je instrument bijna af? Vul dan dit formulier in. Lees meer.

PARTNERBIJEENKOMST
Programma op 13 januari

Plenair (Zoom-kanaal 1 https://us02web.zoom.us/j/81823171725?pwd=RGQ3L2FybkVibC9OSW5WNXQ5TmZ0QT09)

08.30 – 09.00 uur – Praktische zaken > fijn als je hierbij bent!
09.00 – 16.00 uur – Werkgroepen (je hoeft alleen aan je eigen werkgroep mee te doen)
16.00 – 17.00 uur – Wat is het doel voor komend jaar? 

Zoom-kanaal 1 (https://us02web.zoom.us/j/81823171725?pwd=RGQ3L2FybkVibC9OSW5WNXQ5TmZ0QT09)

09.00 uur – Werkgroep 1 Aanbesteden Urban Data Platform
10.00 uur – Werkgroep 2 Effectieve datastrategie voor gemeenten
11.00 uur – Werkgroep 3 De slimme Omgevingswet
12.00 uur – Werkgroep 4 Sensor data & privacy
13.00 uur – Werkgroep 5 Vormgeving van de nieuwe stad? / Ontwerpen met data
14.00 uur – Werkgroep 6 Lokaal meten >> Hoe betrek en activeer je burgers?
15.00 uur – Werkgroep 7 Lokaal meten >> Vergelijken van uitkomsten tussen projecten

Zoom-kanaal 2 (https://us02web.zoom.us/j/86103076660?pwd=d1VzYkNTY3cvN3VDSWE3WGtDQitNUT09)

09.00 uur – Werkgroep 8-9 Smart Mobility:
– Smart Traffic tbv nood- en hulpdiensten
– Deelmobiliteit en -hub
– Logistieke platformen
10.00 uur – Werkgroep 8-9 Vervolg Smart Mobility
11.00 uur – Werkgroep 10 Businessmodellen voor de slimme stad
12.00 uur – Werkgroep 11 Ethiek
13.00 uur – Werkgroep 12 Modelverordening smartcitytoepassingen in de openbare ruimte
14.00 uur – Werkgroep 13 Crowd Safety Manager
15.00 uur – Werkgroep 14 Een slimme stad, hoe plan je dat?

Plenair (https://us02web.zoom.us/j/81823171725?pwd=RGQ3L2FybkVibC9OSW5WNXQ5TmZ0QT09)

16.00 – 17.00 uur Wat is het doel voor komend jaar?

OVER DMI
Online werkomgeving DMI

We werken met elkaar samen in de online werkomgeving DMI. Om sneller de weg te vinden hebben we 3 deeplinks gemaakt:

Als je een uitnodiging voor DMI wilt of voor je collega’s, meld je dan even bij Sabien ([email protected]) of Zoë ([email protected])

Wie doet wat? – Werkgroepen
Wil je weten welke partijen aan welke werkgroep meedoet, bekijk het overzicht op DMI.

NIEUWS
WinterWebinars

Het afgelopen jaar verschenen er de nodige rapporten over digitalisering en technologisering. Maar wat kunnen we daarmee in 2022? Welke lessen kunnen we trekken voor de slimme stad?

Wij vragen de auteurs zelf.Op 27 januari komt de deelfietsgoeroe van Nederland Ronald Haverman op bezoek. 9 februari is het de beurt aan columnist en hoogleraar Haroon Sheikh en eind februari spreken we met de onderzoekers en de initiators van het Ecorysrapport Maatschappelijk impact van Slimme en Duurzame verstedelijking.

Mis deze kans niet en meld je aan voor een van onze digitale masterclasses. 

City Deal ‘Slim Maatwerk’

Na maanden hard werk is het dan bijna zover – de officiële start van de nieuwe City Deal ‘Slim Maatwerk’. Op maandag 14 februari zullen alle partners hun handtekening zetten. Meer over de City Deal lees je hier.

Update CityMeasure

Het Europese project CitiMeasure is inmiddels al een tijd bezig en er doen meer dan 50 mensen mee uit 21 steden en overheidsorganisaties. Bovendien zij er 6 academische organisaties en 4 NGOs erbij aangesloten. Lees meer. 

Miro blijft voor jullie beschikbaar

Na het succes van Miro tijdens de vorige werkgroepsessies blijft de tool Miro beschikbaar voor jullie. Er is al een Miro bord per werkgroep waar jullie mee aan de slag kunnen. Lees meer. 

Belangrijke data – noteer in je agenda: 

13 januari – City Deal partnerbijeenkomst – zet in je agenda

10 februari – City Deal partnerbijeenkomst – zet in je agenda

10 maart – City Deal partnerbijeenkomst –  zet in je agenda

Bekijk hier de complete agenda op DMI.

We zien jullie graag met frisse moed op donderdag 13 januari!

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Wesselink – 0628638426 – [email protected]
Zoë Spaaij – 0650586953 – [email protected]
Sabien van Dijk – 0618220134 – [email protected]

www.citydealslimmestad.nl

Verwante Artikelen

Ga naar de inhoud