De City Deal gaat Europees – Lokaal Meten wordt CitiMeasure

Zie hier een update (30 juni ’21): https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1219/een-slimme-stad-zo-doe-je-dat/blogs/general/41338/update-citimeasure 

De City Deal-instrumenten ‘Lokaal Meten – Vergelijken projecten’ en ‘Lokaal Meten – Betrek je burger’ worden opgeschaald naar Europees niveau. In samenwerking met Eurocities, het Europese netwerk van meer dan 190 steden in 38 landen, worden deze instrumenten doorontwikkeld onder de naam CitiMeasure – using citizen measurement to create smart, sustainable and inclusive cities.

U kunt zich hier aanmelden voor de informatiesessie op 5 juli.

De komende twee jaar zal Eurocities Europese steden, netwerken van belanghebbenden en instellingen betrekken om bij te dragen aan de ontwikkeling van drie meetinstrumenten voor Europese burgers. Twee daarvan zijn een directe opschaling van de City Deal-instrumenten ‘Lokaal Meten – Vergelijken projecten’ en ‘Lokaal Meten – Hoe betrek je burgers’. In het Europese project wordt daarnaast nog een instrument ontwikkelt om de democratie te beschermen en de inclusiviteit van meetinitiatieven te waarborgen. Daarnaast worden de drie instrumenten getest in Europese steden en er wordt een Europees kenniscentrum voor burgermeetinitiatieven opgericht.

TSI
Het ministerie van BZK heeft hiervoor samen met City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, een aanvraag ingediend bij het directoraat-generaal ‘Ondersteuning van structurele hervormingen’ (DG REFORM) van de Europese Commissie voor ondersteuning bij het opschalen naar een pan-Europese aanpak via haar Instrument voor Technische Ondersteuning (TSI).
De TSI is een Europees programma dat op verzoek technische expertise levert om slimme, duurzame en sociaal verantwoorde hervormingen te ontwerpen en door te voeren, die de veerkracht van Europese samenlevingen helpen versterken. Als zodanig kan de TSI de ontwikkeling van City Deal-instrumenten ondersteunen en een bredere, structurele acceptatie in Europa bevorderen.
DG REFORM heeft Eurocities geselecteerd om het project op te zetten en uit te voeren.

Wat betekent het voor jullie?
De werkgroepen ‘Lokaal Meten – Vergelijken projecten’ en ‘Lokaal Meten – Hoe betrek je burgers’ worden overgenomen door Eurocities. Daarmee voorkomen we dat werk dubbel wordt gedaan. Maar we zijn vooral heel blij dat dit op Europese schaal wordt opgepakt en dat we zo meer impact hebben met de City Deal en deze instrumenten. Het voordeel is bovendien dat we op deze manier werken aan Europese standaarden in plaats van nationale standaarden voor burgermeetinitiatieven. En dat onze City Deal partners op een laagdrempelige manier toegang krijgen tot een groot Europees netwerk van steden. Dat is een wens van veel G40-gemeenten, omdat het voor hen vaak lastig is om dat alleen te organiseren. Een bijkomstigheid voor de City Deal is dat er door deze opschaling weer ruimte ontstaat voor het opzetten van twee nieuwe instrument/werkgroep.
De voertaal van het CitiMeasure project is Engels. Dat kan een nadeel zijn voor partners, maar de projectleiders spreken wel Nederlands (het is alleen niet hun moedertaal). Partners van de Lokaal Meten-werkgroepen en ook andere geïnteresseerde City Deal partners nodigen we van harte uit om zich bij het project CitiMeasure aan te sluiten.
Het is ons streven dat de werkgroepen uiterlijk per 1 september worden voortgezet door Eurocities.

Informatiesessie 5 juli
Op 5 juli van 12:00 tot 13:00 uur organiseert Eurocities een informatiesessie over het CitiMeasure-project met een meer gedetailleerde inleiding op het project en een Q&A. Je kunt dan ook kennismaken met de projectcoördinator van CitiMeasure, Mohammad Gharesifard en projectmedewerker Irene Vivas Lalinde.

Deze informatiesessie is bedoeld voor alle City Deal partners die interesse hebben om mee te doen aan het project CitiMeasure – using citizen measurement to create smart, sustainable and inclusive cities. De Europese partners van Eurocities zijn ook aanwezig bij de sessie.

U kunt zich hier aanmelden voor de sessie. Voertaal is Engels.

Ten slotte: We zijn heel trots dat we aan de wieg staan van dit project en blijven er via het Ministerie van BZK ook bij betrokken. Het levert ons nu al hele mooie Europese contacten op. De City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, DG REFORM en Eurocities kijken er erg naar uit om samen met jullie de komende twee jaar van dit project een Europees succes te maken.

Verwante Artikelen

Ga naar de inhoud