We worden minder streng

Beste mensen,

Het is inmiddels al volop zomer, maar toch even een berichtje vanuit de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. We hebben namelijk de afgelopen tijd heel veel gesprekken gevoerd en komen er steeds meer achter dat het afgedwongen commitment bij de CoPs niet haalbaar is, maar dat er meer behoefte is naar learning communities of leerlijnen.

Dat gaan we doen.

We gaan verschillende sessies organiseren die focussen op of de abstracte vragen van een CoP, of op de procesmatige kant of de praktische kant. Daarbij kijken we vooral waar de meeste energie op zit bij jullie als City Deal partners. Daarmee zijn we al gestart, onder andere met een sessie voor de CoP rondom ethiek. En daarmee gaan we na de zomer verder. We zullen de sessies delen via de kalender op online platform dmi en ze staan op de site van de City Deal en op eenslimmestadzodoenwedat.nl. Niet te missen dus . Uiteraard gaan we met de input aan de slag die de deelnemers van de CoPs het afgelopen jaar al hebben gegeven.

 

Wat gaat er veranderen?

Eigenlijk niet zoveel. We blijven CoPs sessies organiseren en gaan verder met de besproken vraagstukken uit de startdocumenten. Maar we eisen niet dat iedereen er altijd bij is. Als je deelneemt aan de CoP, betekent dat niet dat je aan alle sessies hoeft deel te nemen. Je neemt deel, omdat je het inhoudelijk interessant en nuttig vind. Kom je niet? Geen ramp, maar dan mis je wel de kennis en inhoud van die sessie en heb je minder invloed op een eventuele vervolgsessie. Maar we maken wel verslagen van elke sessie, dus mocht je een keer missen, dan kun je je wel inlezen.

Wat ook niet verandert is dat we een groepje trekkers hebben die hard meedenken over de inhoud.

 

Maar als ik nou wat anders wil?

Stel je wil met een klein clubje aan de slag met een deelvraag of -project. Heel concreet. Gericht op het oplossen van een gedeelde vraag. Dan kan dat uiteraard en kijken wij hoe we daarbij kunnen helpen in praktische of andere zin. Sowieso hopen we dan dat je je resultaat deelt met de grotere groep en uiteindelijk met de hele City Deal.

Zo hou je kennisontwikkeling en toepassingen op een goede manier uit elkaar.

 

Maar komen er dan nog wel mensen naar de CoP bijeenkomsten?

We gaan ervanuit dat jullie meedoen aan de City Deal omdat je van elkaar wilt leren en met elkaar stappen wilt maken op slimmestadgebied. En we zien bij onze ‘vrijblijvende’ bijeenkomsten genoeg animo. Daarom rekenen wij erop dat er genoeg mensen zijn voor goede gesprekken tijdens de sessies. Dat hebben we gezien bij de ethiek CoP sessie en bij de afgelopen CoPs sessies. Er zijn genoeg vraagstukken die nog moeten worden opgepakt. En daar hebben we heel veel zin in om samen met jullie mee aan de slag te gaan.

Maar nu ga ik eerst vakantie vieren. Ik wens jullie een fijne zomer!

 

Jan-Willem Wesselink

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Ga naar de inhoud