Waarover gaat deze City Deal?

Helaas is het voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kan bieden. Lees hier de dealtekst van de City Deal.

Voor lang niet iedere Nederlander is het vanzelfsprekend om zelfstandig en gezond thuis te wonen. In de propositie ‘De winst van het sociaal domein‘ wordt daar een aantal redenen genoemd:

>> Zo heeft een groep Nederlanders problemen op het terrein van bestaanszekerheid, zoals bijvoorbeeld een slechte woonsituatie, gezondheidsklachten, eenzaamheid, schulden, inkomensproblemen. Niet zelden zijn dit complexe en meervoudige problemen en wordt door meerdere hulpverleners gewerkt aan een deel van de oplossing. Voor betreffende hulpvragers gaat het vaak om persoonlijke drama’s die snel een adequate oplossing behoeven.
>> Voor een andere groep is het om gezondheidsredenen niet langer vanzelfsprekend om zelfstandig te wonen en leven. Bijvoorbeeld omdat ze fysieke of geestelijke beperkingen hebben waardoor de eigen woonomgeving niet meer de prettige thuissituatie is die het hoort te zijn. Een andere groep Nederlanders leeft ongezond. Partijen zien in dat investeren in positieve gezondheid kansen voor mensen in kwetsbare situaties bevordert.
>> Daarbij heeft niet iedere Nederlander dezelfde kansen. Partijen willen de kansengelijkheid vergroten, want een doorlopende aanpak van onderwijs en ontwikkeling richting arbeidsmarkt bevordert bestaanszekerheid.
In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke mogelijkheden digitalisering en technologisering kan bieden om voor en met deze hulpvragers ingewikkelde problemen op te lossen, zodat ze weer actief onderdeel van de maatschappij uit kunnen maken.

Onderwerpen
Daarbij zien we de volgende concrete deelvragen:
>> Hoe begrijpen en doorgronden we (onderdelen van) het sociale domein en brengen we dit op een goede manier digitaal in kaart zodat we vroeg kunnen signaleren dat er meervoudige problemen kunnen ontstaan, zodat je weet wat je daar aan kunt doen en zo bestaanszekerheid kunt herstellen.
>> Hoe kunnen we zo optimaal mogelijk op data uitwisselen tussen de hulpvrager en verschillende hulpverleners, zonder dat je daarmee de principes zoals bedoeld in artikel 2.5 worden geschonden?
>> Hoe leer je de online klantreis van hulpvragers kennen en benut je deze om hen te helpen?
>> Hoe maken we optimaal gebruik van de al bestaande digitale en technologische hulpmiddelen voor de 24-uurs-ondersteuning van hulpvragers? Welke regels en gebruiken moeten we hiervoor aanpassen?
>> Hoe maken we optimaal gebruik van de al bestaande digitale en technologische hulpmiddelen die kunnen worden ingezet in huis, zodat mensen met lichte dementieklachten en licht verstandelijk beperkte mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen? Welke regels en gebruiken moeten we hiervoor aanpassen?
>> Hoe maken we bij de inrichting van wijken optimaal gebruik van al bestaande oplossingen op het gebied van digitalisering en technologisering, zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen? Hoe vergroot je hiermee een gezonde leefstijl? Welke regels en gebruiken moeten we hiervoor aanpassen?
>> Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland gebruik kan maken van de kansen die digitalisering en technologisering biedt, zodat het de kansengelijkheid vergroot.
>> Hoe zorgen we ervoor dat in het onderwijs aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen voldoende aandacht is voor de van de kansen die digitalisering en technologisering biedt, zodat dit hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Dit moet uiteraard met de grootste zorgvuldigheid gebeuren. Technologie mag nooit een doel op zich zijn. Niet alles wat kan, is ook wenselijk. De ervaringen met digitale dienstverlening van overheidsinstanties kunnen daarbij belangrijke leerpunten opleveren. We zien dat terug in adviezen van de Nationale Ombudsman, in vragen van Kamerleden, in directe uitingen op social media, en in de pers. De toeslagenaffaire is hiervan een pijnlijk dieptepunt. We moeten voorkomen dat burgers en ondernemers bij de digitalisering van processen en contact met de overheid niet ongewild tegen extra barrières aan lopen, terwijl digitalisering juist zou moeten zorgen voor een betere afstemming tussen inwoners en professionals bij overheden en bedrijfsleven. Sterker nog, digitalisering en technologisering moet bijdragen aan een samenleving waarin iedereen in vrijheid kan leven en leiden tot een sterkere democratie. Die samenleving moet veilig zijn met een betrouwbaar maatschappelijk verkeer.

Wel visie, wel producten, geen beleid
We zien dat de mogelijkheden die digitalisering kan bieden vaak procesmatig slecht verankerd is bij veel publieke en maatschappelijke organisaties. Soms hebben zij wel een visie op digitalisering maar staat dit zelden boven aan het prioriteitenlijstje. Daarnaast zijn er gelukkig steeds meer digitale producten en diensten op de markt die het leven van de inwoners makkelijker zouden kunnen maken. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen. Maar er is nog weinig verband tussen ambities en uitvoering. Daardoor leidt visie niet automatisch tot uitvoering. Daarvoor moet je de werkwijze van professionals veranderen.

 

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Brainstorm over Barcelona

Op 16 juni hebben we met elkaar alvast nagedacht over Barcelona, want november komt altijd sneller dan je denkt. Heb je deze brainstorm nou gemist? Dan zijn we nog steeds heel benieuwd waarom jij wil gaan. Vul deze enquête zodat we je input mee kunnen nemen. https://kennislab.typeform.com/to/vceaGSkY

Ga naar de inhoud