Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven. Denk aan technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering en artificial intelligence (AI), maar ook de energietransitie, de klimaatcrisis en de covid-19-pandemie. Ondertussen ontstaat op de huidige arbeidsmarkt een mismatch tussen vraag en aanbod. Dit compliceert het oplossen van de maatschappelijke opgaven. TNO stelt daarom voor om te innoveren naar een toekomst- en schokbestendige arbeidsmarkt. 

Drie elementen zijn daarbij noodzakelijk: skills, innovatie is ‘mens-én-werk’, en inclusiviteit. Hiermee ontstaat een arbeidsmarkt die bijdraagt aan de veerkracht van mensen, welvaart, welzijn én het slagen van grote maatschappelijke opgaven. Ontdek meer over onze voorstellen in het whitepaper ‘Skills gevraagd!’ en in de podcastserie waarin de komende 5 weken elke maandag een nieuwe aflevering wordt gepubliceerd.

ARBEIDSMARKT VAN DE TOEKOMST DRAAIT OM SKILLS

TNO bepleit dat de arbeidsmarkt van de toekomst om skills draait, niet om diploma’s. Het ontwikkelen van skills én het matchen van mens en werk op basis van skills moet centraal komen te  staan. Nu is er veelvuldig sprake van ‘mismatches’.

Om deze structurele ‘mismatches’ in skills te reduceren en overgangen tussen sectoren en beroepen te bevorderen is het nodig om skills te objectiveren in een uniforme skills taal, én dat werkenden en werkgevers elkaar vinden op basis van erkende skills.

INNOVATIE IS MENS-EN-WERK

Innoveren zonder te investeren in mensen werkt niet: technologische innovatie kan niet zonder sociale innovatie. Technologie wordt vaak gezien als een bedreiging voor de werkgelegenheid en kwaliteit van werk, maar het biedt ook kansen op nieuw en hoogwaardig werk.

Versterking van het aanpassings- en absorptievermogen van mensen en organisaties moet de belangrijkste focus zijn bij technologische veranderingen. Een skills based arbeidsmarkt kan dit faciliteren.

INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

Terwijl mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie grote moeite hebben om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te vinden, ervaren bedrijven tegelijkertijd schaarste in bepaalde beroepen. In een skills based arbeidsmarkt kijken we verder dan de geijkte kandidaten om het schaarste vraagstuk op te lossen.

Door een focus op skills, de inzet van nieuwe en bestaande technologie en gerichte scholing krijgen meer mensen een duurzame plek in het arbeidsproces en wordt bijgedragen aan meer diversiteit en inclusiviteit op het werk. 

MEER HOREN OVER EEN SKILLS BASED ARBEIDSMARKT?

Beluister dan onze 5-delige podcastserie over de toekomst van de arbeidsmarkt waarin experts van TNO in gesprek gaan met mensen uit onderwijs, bedrijfsleven en de politiek. 

Toekomstbestendige arbeidsmarkt | TNO

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Digitaal Duurzaam

Digitale technologie en datagebruik veranderen onze samenleving ingrijpend. Dit heeft grote gevolgen voor de duurzaamheid van onze leefomgeving. Hoe kunnen we een digitale én duurzame samenleving realiseren?

Ga naar de inhoud