Stel je datavraag

De hoofdvraag van de City Deal ‘Slim maatwerk’ (i.o) is: In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke mogelijkheden digitalisering en technologisering kan bieden om voor en met deze hulpvragers ingewikkelde problemen op te lossen, zodat ze weer actief onderdeel van de maatschappij uit kunnen maken. In de verkennende gesprekken is duidelijk geworden dat er veel kennisvragen zijn.

Om zicht te krijgen op deze vragen én op wat al beschikbaar is willen we de vragen/antwoorden bundelen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal onder andere deze rol op haar nemen. Dit past goed bij de wettelijke taak van het CBS om van overheidswege onafhankelijke statistiek te produceren en publiceren en om deze statistische informatievoorziening te bevorderen. Het is een levend document waar iedereen zijn of haar data (gerelateerde) vragen in kwijt kan. Vervolgens zal het CBS kijken of de vraag al (deels) beantwoordt kan worden met openbaar beschikbare data. Mocht dit niet het geval zijn dan kan het CBS de vraag wellicht beantwoorden, hier zal vanuit de Citydeal deelnemers aanvullende financiering voor gezocht moeten worden.

Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met Jelmer Hitzert, mob. 06 – 11 18 49 89 of [email protected]

In de bijlage vinden jullie het document om je vraag in stellen, doe dat dus vooral! 

Verwante Artikelen

Waarover gaat deze City Deal?

Helaas is het voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kan bieden.

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Ga naar de inhoud