Stappenplan Moreel beraad

Nieuwe digitale technologie biedt in de fysieke leefomgeving bijzondere kansen en mogelijkheden, net als in andere maatschappelijke domeinen. De groeiende mogelijkheden van digitalisering roepen echter ook ethische vragen op over het gebruik ervan. Is alles dat technisch kan ook wenselijk in het licht van publieke waarden?

Om dit soort vragen te verkennen heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het overlegorgaan fysieke leefomgeving (OFL) gevraagd een proces te ontwerpen voor een maatschappelijke dialoog over ethiek en digitalisering. Tijdens dit ontwerpproces heeft het OFL een eigen gespreksmethode ontwikkeld, die is gebaseerd op het ‘moreel beraad’.

Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die – ook zonder tussenkomst van het OFL – gebruik wil maken van deze methode. Hiermee wil het OFL stimuleren dat overheid en samenleving in gesprek blijven over ethische dilemma’s bij digitalisering. Maar het moreel beraad is ook breder inzetbaar, bij andere onderwerpen dan digitalisering, zowel online als offline.

Deze handleiding is tot stand gekomen op basis van de praktijkervaringen van het OFL met het moreel beraad. Daarbij is inspiratie gehaald uit bestaande vormen van het moreel beraad. In de gezondheidszorg wordt het bijvoorbeeld al langer gebruikt. Ook het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft zijn eigen methode voor het wegen van waarden bij beleid. Proefversies van deze handleiding hebben we voorgelegd aan gespreksleiders en experts. Deze handleiding bestaat uit een korte uitleg over wat een moreel beraad is en op welke momenten het bruikbaar is. Daarna volgt een stappenplan voor de voorbereiding en uitvoering

Lees de handleiding in de bijlage. 

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Waarover gaat deze City Deal?

Helaas is het voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kan bieden.

Ga naar de inhoud