Rapport ethiek en digitalisering

Nieuwe digitale technologie biedt in de fysieke leefomgeving bijzondere kansen en mogelijkheden, net als in andere maatschappelijke domeinen. De groeiende mogelijkheden van digitalisering roepen ook ethische vragen op over het gebruik ervan. Is alles dat technisch kan ook wenselijk in het licht van publieke waarden? Om dit soort vragen te verkennen heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het Overlegorgaan fysieke leefomgeving (OFL) gevraagd een dialoog te organiseren over ethiek en digitalisering. 

 

Lees het hele rapport HIER

Verwante Artikelen

Stappenplan Moreel beraad

Nieuwe digitale technologie biedt in de fysieke leefomgeving bijzondere
kansen en mogelijkheden, net als in andere maatschappelijke domeinen.
De groeiende mogelijkheden van digitalisering roepen echter ook ethische
vragen op over het gebruik ervan. Is alles dat technisch kan ook wenselijk in
het licht van publieke waarden?

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Ga naar de inhoud