Sprintsessies – hoe doen we dat?

We kregen meerdere signalen vanuit partners dat er meer behoefte is om fysiek met elkaar aan de slag te gaan. Daarom gaan we toewerken naar fysieke sprints waarin we met elkaar gaan toe gaan werken naar concrete resultaten.

Per thema organiseren we, in nauwe samenwerking met de themabewakers, een sprint per jaar. Een sprint bestaat uit twee bijeenkomsten van een dagdeel, waar ongeveer een maand tussen zit. De data van de bijeenkomsten stemmen we af met die themabewakers. Alle partners mogen meedoen aan de sprintbijeenkomsten. Tijdens het eerste dagdeel wordt de deelopgave benoemd en wordt in deelgroepen gedacht over oplossingen. Dit gebeurt in een pressurecookervorm. Het dagdeel eindigt met een presentatie per groepje waarbij ook een aantal vervolgvragen wordt genoemd en wordt aangegeven welke deskundigen we nodig hebben. Tijdens het tweede dagdeel werken we de oplossingen verder uit. Daarvoor nodigen we de gevraagde deskundigen uit. We zijn in nauw contact met het Groene Brein en met andere kennisinstellingen, die we desgevraagd kunnen aanhaken. Wanneer en waar de sprint plaats vindt stemmen we af met de themabewakers.

De resultaten worden indien nodig verder uitgewerkt tot instrumenten. Themabewakers en projectsecretaris hebben hierin het voortouw. Resultaten moeten democratisch zijn en haalbaar, schaalbaar en deelbaar.

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Brainstorm over Barcelona

Op 16 juni hebben we met elkaar alvast nagedacht over Barcelona, want november komt altijd sneller dan je denkt. Heb je deze brainstorm nou gemist? Dan zijn we nog steeds heel benieuwd waarom jij wil gaan. Vul deze enquête zodat we je input mee kunnen nemen. https://kennislab.typeform.com/to/vceaGSkY

Ga naar de inhoud