Rli rapport ‘Geef richting – Maak ruimte’

Nederland staat voor ingrijpende maatschappelijke opgaven rond klimaat, energie, natuur, wonen en landbouw, die ruimtelijk hun beslag moeten krijgen. Daarmee staat het Nederlandse land(schap) aan de vooravond van een ingrijpende verbouwing. Is de manier waarop ontwikkelingen vandaag de dag ruimtelijk worden gestuurd, toereikend om de grote verbouwing tijdig en met goed resultaat aan te pakken?

De adviesvraag luidt:

  • Bieden de kaders voor het nationale ruimtelijk beleid, met de Nationale Omgevingsvisie en de Omgevingswet, voldoende houvast voor het handelen van het Rijk, van decentrale overheden en van andere partijen die een rol spelen in de ruimtelijke ordening?
  • Welke verbeteringen zijn nodig op het vlak van regie, bestuurlijke organisatie, uitvoeringskracht, burgerparticipatie en samenwerking om te zorgen dat op de verschillende bestuurslagen in Nederland de ruimtelijke keuzes worden gemaakt die nodig zijn voor het creëren van een toekomstbestendige en kwaliteitsvolle leefomgeving?

 

Lees meer: Geef richting, maak ruimte! | Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (rli.nl) 

Verwante Artikelen

Brainstorm over Barcelona

Op 16 juni hebben we met elkaar alvast nagedacht over Barcelona, want november komt altijd sneller dan je denkt. Heb je deze brainstorm nou gemist? Dan zijn we nog steeds heel benieuwd waarom jij wil gaan. Vul deze enquête zodat we je input mee kunnen nemen. https://kennislab.typeform.com/to/vceaGSkY

Dit doen we tijdens de Data Week NL 2022

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 vindt de Data Week NL in ‘s-Hertogenbosch. De hele week organiseren we een interessant programma met de ondertekening van de City Deal Slim Maatwerk, een driedaagse summerschool voor jongprofessionals en diverse workshops door partners van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Bekijk hier de verschillende programma’s (wijzigingen voorbehouden).

Ga naar de inhoud