Mogelijke werkgroepen

We gaan in verschillende werkgroepen aan de slag met een procesvraag. Het oplossen van die vraag moet leiden tot een instrument. Er zijn tot nu toe de volgende procesvragen verzameld en elke vraag kan een werkgroep worden als de partners dat willen.

Het gaat om:

>> Hoe begrijpen en doorgronden we (onderdelen van) het sociale domein en brengen we dit op een goede manier digitaal in kaart zodat we vroeg kunnen signaleren dat er meervoudige problemen kunnen ontstaan, zodat je weet wat je daar aan kunt doen en zo bestaanszekerheid kunt herstellen.
>> Hoe kunnen we zo optimaal mogelijk op data uitwisselen tussen de hulpvrager en verschillende hulpverleners, zonder dat je daarmee privacy en andere ethische principes worden geschonden?
>> Hoe leer je de online klantreis van hulpvragers kennen en benut je deze om hen te helpen?
>> Hoe maken we optimaal gebruik van de al bestaande digitale en technologische hulpmiddelen voor de 24-uurs-ondersteuning van hulpvragers? Welke regels en gebruiken moeten we hiervoor aanpassen?
>> Hoe maken we optimaal gebruik van de al bestaande digitale en technologische hulpmiddelen die kunnen worden ingezet in huis, zodat mensen met lichte dementieklachten en licht verstandelijk beperkte mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen? Welke regels en gebruiken moeten we hiervoor aanpassen?
>> Hoe maken we bij de inrichting van wijken optimaal gebruik van al bestaande oplossingen op het gebied van digitalisering en technologisering, zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen? Hoe vergroot je hiermee een gezonde leefstijl? Welke regels en gebruiken moeten we hiervoor aanpassen?
>> Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland gebruik kan maken van de kansen die digitalisering en technologisering biedt, zodat het de kansengelijkheid vergroot.
>> Hoe zorgen we ervoor dat in het onderwijs aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen voldoende aandacht is voor de van de kansen die digitalisering en technologisering biedt, zodat dit hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Verwante Artikelen

Waarover gaat deze City Deal?

Helaas is het voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kan bieden.

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Ga naar de inhoud