Een slimme stad, hoe plan je dat?

Hoi, we hebben ruimte voor een nieuwe werkgroep:

Procesvraag: Hoe verandert digitalisering en technologisering de manier waarop ruimtelijke (en uiteindelijke ook andere) plannen tot stand komen nu digitalisering en technologisering onze samenleving tot een netwerksamenleving maken? Hoe gebruik je de verandering zo dat het leidt tot betere plannen en een versterking van het democratisch proces?

Context: door digitalisering en technologisering zijn we altijd verbonden. Met elkaar. Als overheid met inwoners en andere belanghebbenden. De Omgevingswet maakt het mogelijk om planvorming veel flexibeler in te richten. Een plan hoeft helemaal niet ‘af’ te zijn.
Maar hoe werkt dat in de praktijk?
En kan je komen tot een planproces dat wel rechtvaardig is, maar ook recht doet aan de nieuwe tijd, zoals hier beschreven?

Kortom aardig wat vragen. Op 4 november willen we dat concreter maken met een verkenningsbijeenkomst. Als er genoeg belangstelling is, leggen we dit voor aan de stuurgroep en vragen we of zij het ook een goed idee vinden dat we hiermee aan de slag gaan.

We horen graag wie aanhaken!

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Ga naar de inhoud