Nieuwsbrief van 27 oktober

Beste City Deal partners,

 

Volgende week, op donderdag 4 november hebben we weer de hele dag werkgroepsessies.

De zoom-links voor deelname vind je verderop in deze nieuwsbrief. 

We hebben onze kerk (Paulus Borstraat 41) die hele dag ook gereserveerd. Graag horen we of jullie fysiek willen komen, dan kunnen we daar rekening mee houden. Als je fysiek komt, meld dat bij zoe@future-city.nl.

 BELANGRIJK

Verkenningsbijeenkomst nieuwe werkgroep: Een slimme stad, hoe plan je dat?

Er is ruimte voor een nieuwe werkgroep en daarom is er van 14.00 – 15.00 uur op kanaal 2 een verkenningsbijeenkomst over de werkgroep ‘Een slimme stad, hoe plan je dat? over hoe digitalisering en technologisering stedelijke (en andere) planning verandert. Wie haakt aan? Lees meer. 

Pitches op 4 november

Om 16.00 uur hebben we een plenaire terugkoppeling. We vragen elke werkgroep om een korte pitch van 1 minuut te geven. Waar staat de werkgroep nu, waar lopen jullie tegenaan en wie/wat heb je nodig voor de volgende stap? Zorg dat er iemand van de werkgroep aanwezig is om de pitch te geven. 

Reserveer 2 december in je agenda

Op 2 december vieren we dat de City Deal een jaar aan de gang is. En die dag willen we benutten om een slag te maken, daarom willen we jullie graag allemaal fysiek bij elkaar brengen in Apeldoorn voor een brainstormdag. Graag horen we van jullie of jullie komen in verband met cateringZet 2 december dus in je agenda en meld je aan!

 PARTNERBIJEENKOMST

Programma op 4 november 

Plenair (Zoom-kanaal 1 https://us02web.zoom.us/j/81398497897)

08.30 – 09.00 uur – Praktische zaken > fijn als je hierbij bent!

09.00 – 16.00 uur – Werkgroepen (je hoeft alleen aan je eigen werkgroep mee te doen)

16.00 -16.30 uur – Pitches en terugkoppeling 

16.30 – 17.00 uur – Hoe gaan we van instrumentenontwikkeling naar gebiedsontwikkeling? – vervolg 

 

Zoom-kanaal 1 (https://us02web.zoom.us/j/81398497897)

09.00 uur – Werkgroep 1 Aanbesteden Urban Data Platform

10.00 uur – Werkgroep 2 Effectieve datastrategie voor gemeenten

11.00 uur – Werkgroep 3 De slimme Omgevingswet

12.00 uur – Werkgroep 4 Sensor data & privacy

13.00 uur – Werkgroep 5 Vormgeving van de nieuwe stad? / Ontwerpen met data

14.00 uur – Werkgroep 6 Lokaal meten >> Hoe betrek en activeer je burgers?

15.00 uur – Werkgroep 7 Lokaal meten >> Vergelijken van uitkomsten tussen projecten

 

Zoom-kanaal 2 (https://us02web.zoom.us/j/89238409884)

09.00 uur – Werkgroep 8-9 Smart Mobility:
– Smart Traffic tbv nood- en hulpdiensten
– Deelmobiliteit en -hub
– Logistieke platformen

10.00 uur – Werkgroep 8-9 Vervolg Smart Mobility

11.00 uur – Werkgroep 10 Businessmodellen voor de slimme stad

12.00 uur – Werkgroep 11 Ethiek

13.00 uur – Werkgroep 12 Modelverordening smartcitytoepassingen in de openbare ruimte

14.00 uur – Werkgroep 13 Crowd Safety Manager

15.00 uur – Verkenningsbijeenkomst werkgroep 14 – Een slimme stad, hoe plan je dat? Lees meer

Plenair (https://us02web.zoom.us/j/81398497897)

16.00 – 16.30 uur Pitches en feedback door de groep 

16.30 – 17.00 uur Hoe gaan we van instrumentenontwikkeling naar gebiedsontwikkeling? – vervolg 

17.15 uur – Afsluiting met borrel

OVER DMI

Online werkomgeving DMI

We werken met elkaar samen in de online werkomgeving DMI. Om sneller de weg te vinden hebben we 3 deeplinks gemaakt:

Als je een uitnodiging voor DMI wilt of voor je collega’s, meld je dan even bij Sabien (sabien@future-city.nl) of Zoë (zoe@future-city.nl)

Wie doet wat? – Werkgroepen
Wil je weten welke partijen aan welke werkgroep meedoet, bekijk het overzicht op DMI.

NIEUWS

Bewustwordingscampagne 

Voor de G40 werken we mee aan een campagne om meer bewustwording te creëren van de mogelijkheden van digitalisering en smart city meer ‘top of mind’ krijgen bij bestuurders, bestuursadviseurs en raadsleden. Lees meer. 

Meld je nu aan voor een cursus smartcitytechnologie

Krijg je binnen je rol in de organisatie vragen over smart city concepten? Word je geacht om aanbestedingen waarbij IoT een onderdeel is op waarde te schatten? Of krijg je van je afdelingshoofd de vraag om te innoveren, maar weet je niet waar je moet beginnen? Dan is deze FIWARE Fundamentals training precies wat je zoekt.

Lees meer. 

Belangrijke data – noteer in je agenda: 

1 november – Dag van de Stad – zet in je agenda 

4 november – City Deal partnerbijeenkomst – zet in je agenda

16-18 november – Smart City Expo Barcelona – zet in je agenda

2 december – City Deal Jaarcongres (In Apeldoorn) –  zet in je agenda

 

Bekijk hier de complete agenda op DMI.

We zien jullie graag donderdag 4 november!

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan-Willem Wesselink – 0628638426 – jan-willem@future-city.nl

Zoë Spaaij – 0650586953 – zoe@future-city.nl

Sabien van Dijk – 0618220134 – sabien@future-city.nl

 

www.citydealslimmestad.nl

Verwante Artikelen

Ga naar de inhoud