City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Maar welke instrumenten hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen? Waarmee we de leefbaarheid in onze steden kunnen vergroten en onze democratische waarden kunnen borgen. In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en implementeren we die instrumenten.

Wat willen we bereiken? Als we willen dat onze steden leefbaar blijven, moeten we gebruik maken van de nieuwste technieken. Maar we willen wel dat dat op een democratische manier gebeurt. We moeten het zo organiseren dat we gebruik maken van de kansen die nieuwe technologie biedt, maar er geen last van krijgen. Dat regelen we in deze City Deal.

Wat zijn de doelstellingen? In deze City Deal stellen de deelnemers zich tot doel om processen te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden. De deelnemers aan de City Deal spannen zich gedurende de looptijd van de City Deal in om ten minste twaalf processen te veranderen, deze processen te borgen, te implementeren en opschaling te bereiken. Dit gebeurt vanuit de bestaande praktijk, waardoor de ontwikkelde oplossingen vraaggestuurd en niet aanbodgestuurd zijn.

Randvoorwaarden – We willen dat de tools die worden ontwikkeld de stad democratischer en duurzamer maken en haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn.

Hoe doen we dat? De twaalf tools worden in twaalf werkgroepen ontwikkeld. Lees hier hoe we de City Deal hebben georganiseerd.

Wie doen er mee? Er doen 63 partners aan de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en 30 partners aan de City Deal ‘Slim Maatwerk mee in 2022.

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Samen slim aan de slag met City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ Fase 2: Toepassen en opschalen

Hier (in de pdf bij dit bericht) vind je de plannen voor de volgende stappen van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Je vindt hier altijd de nieuwste versie van het document. In de voetnoot lees je de datum van de versie. Het hele document is 8 pagina’s lang, maar als je alleen de eerste twee pagina’s leest (of de tekst hieronder), ben je ook op de hoogte. We zijn erg benieuwd naar jullie reactie.

Ga naar de inhoud