‘Leefbare steden in de toekomst op basis van data en technologie’

Jan-Willem Wesselink vertelde in het FD over hoe je de leefbaarheid van steden in de toekomst vergroot door digitalisering en technologisering. U kunt de tekst hier lezen of hieronder: 

Digitalisering en technologisering gaan de steden, dorpen en regio’s enorm veranderen de komende jaren. Maar wat is er nodig om deze transitie zo goed mogelijk te laten verlopen om zo de leefbaarheid in de steden te vergroten en democratische waarden te kunnen waarborgen?

“Willen we ervoor zorgen dat steden ook in de toekomst leefbaar blijven dan moeten we gebruik gaan maken van de nieuwste technieken”, vertelt Jan-Willem Wesselink, programmamanager bij de Future City Foundation. “En wel op een democratische manier. Want we willen profiteren van de voordelen die nieuwe technologie ons brengt, maar willen er geen last van krijgen.”

Door het internet hebben we altijd met iedereen contact. “Dat maakt ons flexibel. Voor de steden betekent dit dat plaats en afstand een andere betekenis hebben gekregen. Zeker het afgelopen jaar, waarin we noodgedwongen veel thuis moesten blijven en het door digitale middelen niet uitmaakte waar we waren. Een afspraak hoeft niet meer altijd op een kantoor plaats te vinden maar kan ook vanuit huis via een digitale verbinding. Dit laat tegelijkertijd ook zien dat nieuwe technologieën niet altijd ‘eng’ hoeven te zijn. Ze bieden ook voordelen, ook voor de leefbaarheid in steden. Er kan bijvoorbeeld heel precies de luchtkwaliteit en hoeveelheid CO2 gemeten worden. Door dit precies te meten kunnen hieruit de juiste conclusies worden getrokken en kan beleid worden aangepast of gemaakt.”

Nieuwe technologieën kunnen vele voordelen opleveren, maar wat daarbij niet mag worden vergeten is de autonomie. Wesselink: “We moeten er voor waken dat de autonomie wordt gewaarborgd, want we moeten met elkaar in contact blijven en niet het gevoel hebben dat we continu in de gaten worden gehouden. Het inzetten van data en nieuwe technologieën biedt kansen en die moeten we ook goed benutten, maar mogen niet ten koste gaan van onze privacy of autonomie. Ook de rol van de inwoners van de leefbare stad mag niet worden vergeten. Zij hebben een groot aandeel in de leefkwaliteit van de omgeving en kunnen tijdig problemen signaleren en deze aangeven bij bijvoorbeeld de gemeente. Door inwoners ook zelf metingen te laten verrichten of gebruik te laten maken van deelconcepten, als bijvoorbeeld deelscooters dragen zij ook bij aan een leefbare stad. Wat dat betreft zijn we eigenlijk al heel ver dan de meeste mensen denken. In grote steden worden bijvoorbeeld scooters, maar ook auto’s al volop gedeeld.”

De duurzaamheidsdoelstellingen en smartcityontwikkelingen kunnen niet los van elkaar worden gezien. “Steden hebben te maken met duurzaamheidsdoelstellingen die gehaald moeten worden en bij moeten dragen aan een circulaire maatschappij. Dat steden daardoor gaan veranderen is een feit en digitalisering en technologisering kan helpen om problemen in het sociale domein op te lossen.  Maar daarvoor zijn wel duidelijke afspraken, kaders en wetten nodig. Het beschikbaar stellen van data en die aan elkaar koppelen voor een smart city betekent ook dat met al die informatie goed moet worden omgegaan. Tegelijkertijd moeten ze bijdragen aan een samenleving waarin iedereen in vrijheid kan leven dat moet leiden tot een versterking van de democratie. De samenleving moet veilig zijn met een betrouwbaar maatschappelijk verkeer. Ontwikkelingen in digitalisering of technologie kunnen dat belemmeren en daarom werken in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ professionals samen om over de uitdagingen na te denken en de veiligheid en vrijheid te waarborgen in een samenleving die zich ontwikkelt. Alleen zo kan er echt een bijdrage worden geleverd aan de toekomst van steden die prettig en leefbaar is voor haar inwoners en die daarbij de privacy van haar inwoners waarborgt.”

Door Féline van der Linde

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Waarover gaat deze City Deal?

Helaas is het voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ willen we onderzoeken welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kan bieden.

Ga naar de inhoud