Wams informatie

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WAMS) is ontworpen om hulp en ondersteuning te bieden aan burgers die te maken hebben met meervoudige problematiek. Meervoudige problematiek is wanneer er meerdere sociaal domein wetten of aanpalende domeinen betrokken zijn bij de problematiek van één gezin. De WAMS richt zich op vrijwilligheid en hulpvraag van burgers, maar kan ook ingezet worden bij ernstige problematiek zonder instemming van de burger. De gemeente is verantwoordelijk voor de gecoördineerde aanpak en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een projectplan gemaakt voor de implementatie van de WAMS. 

In Oss was een pilot en vanuit de City Deal bieden we aan dat er vergelijkbare sessies kunnen worden gedaan. 

Wat houden de pilots in? 

  • 3 sessies van 2 uur met een jurist die de WAMS van binnen en buiten kent
  • Een brainstorm hoe de WAMS er in de eigen gemeente uit kan zien 
  • Na de sessies worden resultaten verwerkt en worden thema’s geïdentificeerd om op te pakken. Daarna kan per thema gewerkt worden aan de ontwikkeling van oplossingen. In de laatste sessie worden de bevindingen aan elkaar gepresenteerd.

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Dit doen we tijdens de Data Week NL 2022

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 vindt de Data Week NL in ‘s-Hertogenbosch. De hele week organiseren we een interessant programma met de ondertekening van de City Deal Slim Maatwerk, een driedaagse summerschool voor jongprofessionals en diverse workshops door partners van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Bekijk hier de verschillende programma’s (wijzigingen voorbehouden).

Ga naar de inhoud