Wams informatie

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WAMS) is ontworpen om hulp en ondersteuning te bieden aan burgers die te maken hebben met meervoudige problematiek. Meervoudige problematiek is wanneer er meerdere sociaal domein wetten of aanpalende domeinen betrokken zijn bij de problematiek van één gezin. De WAMS richt zich op vrijwilligheid en hulpvraag van burgers, maar kan ook ingezet worden bij ernstige problematiek zonder instemming van de burger. De gemeente is verantwoordelijk voor de gecoördineerde aanpak en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een projectplan gemaakt voor de implementatie van de WAMS. 

In Oss was een pilot en vanuit de City Deal bieden we aan dat er vergelijkbare sessies kunnen worden gedaan. 

Wat houden de pilots in? 

  • 3 sessies van 2 uur met een jurist die de WAMS van binnen en buiten kent
  • Een brainstorm hoe de WAMS er in de eigen gemeente uit kan zien 
  • Na de sessies worden resultaten verwerkt en worden thema’s geïdentificeerd om op te pakken. Daarna kan per thema gewerkt worden aan de ontwikkeling van oplossingen. In de laatste sessie worden de bevindingen aan elkaar gepresenteerd.

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Brainstorm over Barcelona

Op 16 juni hebben we met elkaar alvast nagedacht over Barcelona, want november komt altijd sneller dan je denkt. Heb je deze brainstorm nou gemist? Dan zijn we nog steeds heel benieuwd waarom jij wil gaan. Vul deze enquête zodat we je input mee kunnen nemen. https://kennislab.typeform.com/to/vceaGSkY

Ga naar de inhoud