Toepassing Modelverordening op de CENT-R: gedachte-experiment in etappes

Afgelopen week hebben we in Rotterdam een zogenaamde botsproef gehouden waarin we het aanvraagformulier en de modelverordening hebben toegepast op een smart city toepassing in de openbare ruimte. Die toepassing is in dit geval de  Connected Energy Network Tool Rotterdam (CENT-R); de Rotterdamse slimme (Licht)mast. Een modulaire straatkast voor verschillende sensor en smart city toepassingen die met behulp van modules in plaats en tijd kunnen veranderen. Na 5G komt immers 6G en over 5 jaar is er vast weer een nieuwe standaard voor elektrische laadsystemen. De paal kan variëren in hoogte en is voorzien van een stroom en glasvezel aansluiting wat diverse toepassingen mogelijk maakt. (zie ook www.cent-r.com).

De botsproef is in twee stappen uitgevoerd en nog niet helemaal afgerond. Door het modulaire karakter van de CENT-R wisten we op voorhand dat dit geen gemakkelijke casus is voor de modelverordening en daarmee des te uitdagender. Daarom moeten we werken met aannames over welke toepassing er in de paal komt om niet in cirkels te blijven redeneren, wat er allemaal mogelijk is. Uitgangspunt zijn dus de drie palen die al geplaatst zijn in Reyeroord en de functies die daar nu al inzitten; elektrisch laden, satelietmast en Stedin aansluiting. We ontdekten twee variabelen die het invullen van het aanvraagformulier kunnen beïnvloeden. Enerzijds de rol die de gemeente inneemt voor de toepassing. Is zij eigenaar, beheerder of exploitant van de paal? Anderzijds herkennen we drie lagen in de CENT-R:

– de lege huls zonder toepassingen en met stroom en glasvezel aansluitingen

-de verschillende modules zoals laden, 5G of sensor toepassingen 

-het feit dat de functionaliteit van de modules op afstand in de loop van de tijd.

Doordat dit m.b.v software updates kan gebeuren, betekent dit dat niet alleen de functie van de modules kan veranderen, maar ook dat dit ongezien gebeurd voor de vergunning verlener. Die weet vervolgens niet of de ‘oude’ vergunning nog van toepassing is, wat handhaving erg lastig maakt.

De inhoudelijke en juridische feedback over het aanvraagformulier en de toepasbaarheid volgt in de sessie van 1 april. 

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Ga naar de inhoud