Samenvatting panelgesprek 30 maart 2023 in Dordrecht

Op 30 maart 2023 kwamen we samen in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht voor de City Deal Dag. Daar vond een panelgesprek met Klaes Sikkema, Sander Brabander, Marc Martojo, Peter van Waart en Annefleur Siebinga plaats rondom de vraag ‘Hoe zorgen we voor genoeg personeel voor deze digitale transitie?’ Hieronder vind je een beknopte samenvatting van wat daar is gezegd.

Klaes Sikkema: Maak gebruik van wat er is en maak gebruik van elkaars kennis in plaats van alles zelf opnieuw te doen. Ken je plek in je netwerk.

Sander Brabander: Het is en en. Je moet inzetten op vaardigheden, maar qua aantallen mensen red je het niet. Het gaat ook om je positie in de ecosystemen waarin je je beweegt.

Marc Martojo: Laten we met elkaar als ketenpartners de grote opgaven gaan realiseren en ons daarbij vooral focussen op het waarom. Het hoe en het wat moeten we aan de professionals laten; wij moeten samen aan het waarom gaan werken. Laten we daarin elkaar versterken.

Peter van Waart: Sluit je juist bij netwerken aan, zoals de City Deal, om zo in contact te staan met andere organisaties en de praktijk beter te begrijpen.

Annefleur Siebinga: We moeten goed nadenken over welke vaardigheden nodig zijn en hoe we de competenties kunnen verbeteren zodat de overheid meebeweegt in de digitale tijd.

Weet jij al aan welke CoP je mee wilt doen? Of wil je meer informatie? Neem contact op met [email protected]

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Nieuwsbrief City Deal Dag 6 april 2023

Vorige week kwamen we samen in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Centraal stonden de nieuwe Communities of Practice van de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’. Samen hebben we gebrainstormd over de focus van de sessies. Met deze inzichten kunnen we ervoor zorgen dat alle deelnemers baat hebben bij de opzet van de CoP. Jouw inzichten zijn goud waard! Daarom vragen we je om deze vragenlijst in te vullen. Zo zorgen we ervoor dat we elkaar optimaal kunnen benutten in de City Deal.

Ga naar de inhoud