Opzet feedbackrondes met kwaliteitsteams

Kwaliteitsteams

Waarom? –  In artikel 5.6 van de Dealtekst staat: Kwaliteitsteams – Vanuit het netwerk van de City Deal worden kwaliteitsteams samengesteld die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de werkgroepen. Leden van de teams zijn Partij in de City Deal. Het betreft de volgende kwaliteitsteams: een algemeen kwaliteitsteam, een ontwerpkwaliteitsteam, een technisch kwaliteitsteam en een kwaliteitsteam publieke en democratische waarden. Leden van de teams zijn deelnemer aan de City Deal. Het betreft de volgende kwaliteitsteams: een algemeen kwaliteitsteam, een ontwerpkwaliteitsteam, een technisch kwaliteitsteam, een kwaliteitsteam publieke en democratische waarden en een internationaal kwaliteitsteam. De kerngroep kan besluiten om kwaliteitsteams toe te voegen of op te heffen.

Hoe? Er is een algemeen kwaliteitsteam en er zijn gespecialiseerde teams, dat zijn de teams die zijn genoemd in de dealtekst en daar voegen we Kwaliteitsteam juridisch en publieke & democratische waarden aan toe. Vanuit elk van de gespecialiseerde teams zit iemand in het algemene kwaliteitsteam. Zo vindt uitwisseling van inzichten plaats. De kwaliteitsteams spreken elke 4 maanden (3 x per jaar) met alle werkgroepen. Daarna overleggen ze met elkaar en doen ze daarvan verslag aan het Kernteam. Vergaderingen worden voorbereid en bijgewoond door de projectsecretaris of projectmanager. Dit vindt plaats na de plenaire terugkoppeling van de werkgroepen op 1 juli en 4 november.

Opzet van 1 juli 

Iedere werkgroep maakt een rondje langs de vijf kwaliteitsteams. De teams zitten in verschillende break-out rooms en jullie als werkgroep wisselen steeds. Hieronder zien jullie hoe laat jullie waar worden verwacht.

Bereid als werkgroep tenminste 1 hulpvraag voor ieder kwaliteitsteams voor, dus bereid in totaal 5 vragen voor. Daarbij staat centraal hoe jullie hulp kunnen krijgen op technisch, ethisch, ontwerp, borging of algemeen vlak. 

Zouden jullie de hulpvragen in deze powerpoint voor de partnerbijeenkomst van 1 juli willen invullen? Het gaat om de hulpvragen per kwaliteitsteams, zodat we deze op tijd kunnen brieven en zij zich kunnen voorbereiden. 

Download hier het template voor hulpvragen.

Willen jullie de slide sturen naar [email protected]

Verdeling kwaliteitsteams 1 juli

Breakoutroom 1: Algemeen

Breakoutroom 2: Publiek/democratisch

Breakoutroom 3: Technisch

Breakoutroom 4: Ontwerpen

Breakoutroom 5: Borging

 

 

Werkgroepen

Werkgroep 1 Aanbesteden Urban Data Platform

Werkgroep 2 Effectieve datastrategie voor gemeenten

Werkgroep 3 De slimme Omgevingswet

Werkgroep 4 Sensor data & privacy

Werkgroep 5 Vormgeving van de nieuwe stad? / Ontwerpen met data

Werkgroep 6 Lokaal meten >> Hoe betrek en activeer je burgers?

Werkgroep 7 Lokaal meten >> Vergelijken van uitkomsten tussen projecten

Werkgroep 8-9 Smart Mobility:
– Smart Traffic tbv nood- en hulpdiensten
– Deelmobiliteit en -hub
– Logistieke platformen

 Werkgroep 10 Businessmodellen voor de slimme stad

Werkgroep 11 Ethiek

 Werkgroep 12 Modelverordening smartcitytoepassingen in de openbare ruimte

 Werkgroep 13 Crowd Safety Manager

 

 

 

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Ga naar de inhoud