Ondertekenen uitgesteld tot 27 juni – 11 maart: intentieverklaring

Beste mensen,

We hebben besloten het officiële tekenmoment van de City Deal ‘Slim Maatwerk’ te verschuiven. Dit stond gepland op 11 maart en wordt nu gehouden op 27 juni in de ochtend tijdens de Data Week NL in ’s-Hertogenbosch. Op 11 maart willen we een intentieverklaring tekenen.

Waarom verschuiven?
Vanaf juli 2021 is door kwartiermakers en dealmakers verkend wat de mogelijkheden zijn voor een City Deal waarbij ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein (bestaanszekerheid, gezondheid en kansengelijkheid) ondersteund en verder ontwikkeld kunnen worden door digitalisering en technologisering. Diverse partijen hebben tot nu toe de intentie uitgesproken deel te willen nemen aan de City Deal ‘Slim Maatwerk’. Dat is erg fijn.

Ook bij verschillende ministeries is ambtelijk veel belangstelling voor de City Deal. Echter, doordat het kabinet pas op 10 januari 2022 is aangetreden, zijn diverse betrokken bewindslieden nog bezig met het presenteren en bespreken van hun prioriteiten met de Tweede Kamer. De staatssecretaris van Digitalisering en Koninkrijksrelaties presenteert naar verwachting half maart haar prioriteiten aan de Tweede Kamer. Ambtelijk zijn departementen nog in afwachting van de daadwerkelijke speerpunten in de akkoorden van hun bewindslieden.

Ondertekening intentieverklaring op 11 maart in Amersfoort
We zijn blij dat veel partijen al wel aan de slag willen met de City Deal en gaan dat ook doen. Op vrijdag 11 maart organiseren we een bijeenkomst waar partijen die dat willen een intentieverklaring kunnen ondertekenen, waarmee ze onderstrepen hoe belangrijk het is dat de City Deal ‘Slim Maatwerk’ er komt. Door ondertekening van deze intentieverklaring bekrachtigen partijen hun voorgenomen deelname aan de City Deal.

De concepttekst van de intentieverklaring is hier te vinden https://future-city.nl/wp-content/uploads/intentieverklaring-dealtekst-city-deal-slim-maatwerk.docx De inhoud van de tekst veranderen we niet meer, wel de ondertekenaars en de vormgeving.

We organiseren op vrijdagmiddag 11 maart een bijeenkomst rondom deze ondertekening in Amersfoort. Het programma daarvoor vindt u hier: https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1272/slim-maatwerk/events/details/3387

De ondertekening gebeurt fysiek in Amersfoort, maar bestuurders die wel willen tekenen maar er niet bij kunnen zijn kunnen hun handtekening opsturen en online aanwezig zijn. Zo wordt het een gezamenlijk statement.

We horen graag wie de intentieverklaring wil tekenen en nemen daar ook contact met u over op.

Ondertekening City Deal 27 juni in ’s-Hertogenbosch
De ondertekening staat nu gepland voor maandagochtend 27 juni tijdens de Data Week NL in ’s-Hertogenbosch. We zijn met de organisatie van dat evenement in gesprek hoe we dat gaan vormgeven en komen daarop terug.

Volle kracht vooruit
Ondertussen gaan we gewoon aan de slag met de City Deal. We organiseren maandelijkse bijeenkomsten waarin we werken aan de opgaven die we hebben geformuleerd.
Ook gebruiken we de extra tijd om meer deelnemers te enthousiasmeren. We zijn nog met een aantal interessante potentiële partners in gesprek. We merkten bovendien dat voor een aantal partijen willen aanhaken, het eerder geplande ondertekenmoment op 11 maart te vroeg kwam. Door een paar maanden uitstel kunnen we dus op 27 juni een nog steviger samenwerking presenteren en kunnen we tegelijkertijd de eerste stappen laten zien.

We zijn heel blij met al het enthousiasme in deze groep. Dank daarvoor. We denken dat de kleine tussenstap die we nu maken, leidt tot een betere City Deal ‘Slim Maatwerk’ en een krachtiger aanpak van de opgaven waar we voor staan.

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Ga naar de inhoud