Zo tekenen we samen de dealtekst

Beste City Deal partners,

Het is bijna zover. Op 27 juni tekenen we de City Deal ‘Slim Maatwerk’ in ‘s-Hertogenbosch. De dealtekst staat hiernaast.

Wat is een dealtekst?
In de dealtekst leggen de partijen die een City Deal tekenen hun afspraken vast. De dealtekst heeft de status van een convenant en wordt gepubliceerd in de Staatscourant. De dealtekst wordt daarom getekend door bestuurders van de partijen. Bij de departementen zijn de dat bewindspersonen, bij gemeenten wethouders, bij bedrijven directeuren, bij stichtingen bestuursleden et cetera. De partij moet zelf bepalen wie tekeningsbevoegd is.
In de dealtekst staat het waarom, hoe en wat van de betreffende City Deal. Dus kortweg het doel, de opzet en werkwijze. De dealtekst komt tot stand na gesprekken met de partijen en de dealmakers van Agenda Stad. Net als de hele City Deal is het een mix van formele afspraken en informele doelen. Het is én én. Voor veel van de formelere afspraken is gekeken naar eerdere City Deals. Bij ‘Slim Maatwerk’ is daarbij goed gekeken naar de dealtekst van ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. De tekst is ook bekeken door een jurist van het Ministerie van BZK.

Welke partijen doen mee?
De volgende partijen hebben nu aangegeven de deal te tekenen: Ministerie van BZK; Ministerie van VWS; Ministerie van OCW; Gemeente Den Haag; Gemeente Dordrecht; Gemeente Enschede; Gemeente ‘s-Hertogenbosch; Gemeente Leeuwarden; Gemeente Roermond; Gemeente Sittard-Geleen; Gemeente Súdwest-Fryslân; Gemeente Zwolle; Hogeschool Avans; Hogeschool Rotterdam; ELBAREC; Kennedy Van der Laan; Kurtosis; WE LABS; WeCity; Buddy App; Centric; Twentse Koers; Brightlands Smart Services Campus; CBS; Future City Foundation; Platform 31.
De Gemeente Utrecht, Pharos en het Institute 4 Preventive Health tekenen niet nu maar tijdens het bijtekenmoment op De Dag van de Stad op 29 september 2022.

En nu? Tekenen!
Het tekenen kent twee varianten: formeel en feestelijk.

Feestelijke tekenen – Zo doen we dat
Op 27 juni in de ochtend organiseren we een feestelijk ondertekenmoment in ‘s-Hertogenbosch. We maken een ondertekenbord dat elke bestuurder kan ondertekenen. Lukt het niet om op 27 juni aanwezig te zijn, dan vinden we dat heel jammer, maar kan ook een plaatsvervanger tekenen in opdracht van de bestuurder. Het programma voor 27 juni vindt u hier op online werkomgeving DMI (nog geen lid van DMI, mail ons even). Het ondertekenmoment staat gepland van 12.20 uur tot 12.40 uur. Het wijst zichzelf. Uiteraard is er ook een fotomoment gepland en wordt het moment gefilmd.
Verder hebben we ons best gedaan op 27 juni een mooi inhoudelijk programma neer te zetten (met oa oud-Denker-des-Vaderlands Daan Roovers en smartcityexpert Timo Ruohomäki live vanuit en over Helsinki) met ook veel gelegenheid om elkaar te leren kennen. Daarvoor worden de bestuurders van deze City Deal en de bestuurders van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ uitgenodigd. Het programma vindt u hier op online werkomgeving DMI (nog geen lid van DMI, mail ons even).  Als u deelneemt aan dit ondertekenmoment, kunt u ook deelnemen aan het middagprogramma van de Dataweek. We horen graag wie er van u aanwezig is op 27 juni.

Formeel tekenen – Zo doen we dat
>> Op deze site staat de definitieve versie van de dealtekst.
>> Onderaan de dealtekst zit voor elke Partij een blad dat in tweevoud ‘nat’ moet worden ondertekend . Dat kan op 27 juni tijdens het feestelijk ondertekenmoment (we hebben daar uiteraard ook een exemplaar liggen voor iedereen).
>> Lukt het niet om op 27 juni aanwezig te zijn, dan kan het ook worden opgestuurd. Download dan het document op deze pagina (uiterlijk 24 juni staat op deze site de definitieve versie van de dealtekst) en stuur het graag aangetekend en uiterlijk 4 juli in tweevoud nat ondertekend op naar: Future City Foundation, tav Zoë Spaaij, Paulus Borstraat 41, 3812 TA Amersfoort. Let op, voor elke ondertekende partij is een apart blad in de dealtekst, u hoeft alleen dat te ondertekenen en in tweevoud op te sturen.
>> Als we alle ondertekende bladen hebben ontvangen, sturen we de hele bundel op naar het Ministerie van BZK dat de publicatie in de Staatscourant verzorgt.

Wie tekent?
Graag horen we wat de formele naam (dus bijv. Stichting Future City of Gemeente Dordrecht) van de organisatie is en de naam (titel -indien gewenst- ,voornaam, voorletters, achternaam en functie van de bestuurder die tekent (dus bijvoorbeeld drs. Y.C. Kemmerling, voorzitter). Dit horen we graag uiterlijk 10 juni 2022, maar liever eerder.

>> Vanuit het Rijk is dit dus een bewindspersoon.
>> Vanuit gemeenten is het gebruikelijk dat een wethouder of burgemeester tekent.
>> Vanuit het bedrijfsleven en overige organisaties is het logisch dat een directeur of voorzitter tekent of iemand anders die tekenbevoegd is.

We hebben van u het volgende nodig:
>> Titel (indien gewenst), voorletters, achternaam en functie.
>> Formele naam van uw organisatie (met rechtsvorm-aanduiding).
>> Logo van uw organisatie (in vector-bestand: .eps, .ai, .svg – geen jpg/png)

Als er vragen zijn, horen we het graag!
Mail dan naar [email protected] en [email protected].

PS. De City Deal ‘Slim Maatwerk’ heeft ook een eigen website met meer informatie.

 

Update 10, 14, 19 juni: Aanvullingen bij ondertekenaars en kleine tekstcorrecties.

Update 19 mei: Aanvullingen bij ondertekenaars.

Update 18 april: Kleine wijzigingen bij ondertekenaars.

Update 25 maart: Daar gaan we weer! Kleine wijzigingen. + Intentie om dealtekst te verlengen (art 13.2).

Update 7 februari: Namen van ondertekenaars ingevuld.

Update 21 januari: Inhoudelijke correcties zijn doorgevoerd. Tekst is nu inhoudelijk definitief. We hebben nog wel namen van ondertekenaars nodig.

Update 23 december: Wijzigingen van Ministerie van VWS en Hogeschool Rotterdam doorgevoerd
Update 16 december: kleine wijzigingen
Update 13 december: wijziging in artikel 3.1

Update 3 december: nieuwe planning (zie onder) en kleine correcties.

Update 29 november: opmerkingen gemeente Enschede zijn doorgevoerd.

Update 20 november: opmerkingen Dealmaker programma Agenda Stad en Ruimte zijn doorgevoerd.

Update 17 en 18 november: wijzigingen nav ons overleg op 9 november zijn doorgevoerd.

Update 8 november: tekst is op enkele punten wat logischer gemaakt. Hieronder staat de versie met correcties tov eerdere versie.

Update 5 november: tekst is aangescherpt. Hieronder staat de versie met correcties tov eerdere versie.

 

 

Verwante Artikelen

Dit doen we tijdens de Data Week NL 2022

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 vindt de Data Week NL in ‘s-Hertogenbosch. De hele week organiseren we een interessant programma met de ondertekening van de City Deal Slim Maatwerk, een driedaagse summerschool voor jongprofessionals en diverse workshops door partners van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Bekijk hier de verschillende programma’s (wijzigingen voorbehouden).

Dit doen we tijdens de Data Week NL 2022

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 vindt de Data Week NL in ‘s-Hertogenbosch. De hele week organiseren we een interessant programma met de ondertekening van de City Deal Slim Maatwerk, een driedaagse summerschool voor jongprofessionals en diverse workshops door partners van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Bekijk hier de verschillende programma’s (wijzigingen voorbehouden).

Ga naar de inhoud