Maatwerk met de Awb

Een verkenning van de mogelijkheden van de Algemene wet bestuursrecht voor het bieden van meer maatwerk door professionals, met bijzondere aandacht voor de knelpunten die het gevolg zijn van de digitalisering van de dienstverlening en besluitvorming door de overheid. De kernvraag is of in de uitvoeringsdomeinen de juridische ruimte voldoende wordt benut om vergissingen van burgers te (laten) herstellen.

Lees dit rapport op: https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2019/10/Advies_gebruikmaken_van_de_Awb_voor_het_bieden_van_maatwerk-.pdf

Verwante Artikelen

Ga naar de inhoud