Feedback door internationale kwaliteitsteams

Kijk de sessie hieronder terug

 

 

Op 10 juni organiseerde Amsterdam Smartcity en samen met de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ een sessie waarbij internationale experts uit Aarhus, Boston, Daegu, Dublin, Mexico City, New York City, Palo Alto, Reykjavik, Tel Aviv en Wenen feedback en reflectie gaven op 9 instrumenten die binnen de City Deal worden ontwikkeld. De experts zijn belangrijke vertegenwoordigers uit de international smartcity wereld. Aanwezig waren: Ulrich Ahle (CEO, FIWARE Foundation), Nigel Jacob (Co-Founder, New Urban Mechanics, Boston), Hila Oren (CEO, Tel Aviv Foundation), Jonathan Reichental (voormalig CIO van Palo Alto & auteur van Smart Cities for Dummies), Gabriella Gomez-Mont (voormalige directeur van Laboratorio para la Ciudad, Mexico City & oprichter van  Experimentalista), Florian Wollen (Coordinator, Urban Innovation Wenen), Jamie Cudden  (Smartcity Programma manager van Dublin), Bo Fristed (CIO van Aahus), Gianluca Galletto (Managing Director bij Global Futures Group) en Jong-Sung Hwang (Masterplanner Busan Smartcity, South Korea).

Er kwam veel waardevolle feedback op de pitches, er werden connecties gelegd met bestaande projecten en men leerde en deelde met en van elkaar.

En het bleek dat ook de internationale smartcitykoplopers met vragen zitten over opschaling en doorontwikkeling van hun toepassingen. Vooral het delen van die hulpvragen werd als waardevol beschouwd door alle deelnemers van de sessie. Want dé smartcity is er, ook in Europa, nog steeds niet en iedereen is nog steeds zoekende.

Er was veel herkenning. ‘Het is fijn om met mensen over dit soort dingen te praten, die er verstand van hebben en weten waarover je het hebt,’ was de reactie van een van de experts. Die herkenning en het van elkaar leren was een van de kernpunten van de bijeenkomst én doet verlangen naar meer van dit soort internationale uitwisseling. De werkgroep komt 30 september weer bij elkaar en zo zijn de eerste stappen gezet richting een internationale uitbreiding van de City Deal.

Hieronder vindt u de exacte adviezen voor de werkgroepen.

 

Werkgroep ‘Open Urban data platform’

 • cKan: Een data gedeeld platform voor gemeentes in Denemarken. Dit platform wordt in elke stad gebruikt en hier is dus geen raamwerkovereenkomst voor nodig geweest.
 • Drie Belgische steden hebben een data platform dat gebaseerd is op OASC (contact met Lea Hemetsberger, OASC is al tijdens de sessie gelegd).
 • Wenen heeft al 10 jaar een open data platform en is bereid om te helpen met een raamwerkovereenkomst. (contact met [email protected])
 • Ulrich Ahle (CEO, FIWARE Foundation): System of system approach is geschikt voor grotere smartcities, voorbeeld is Gaia X, https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html. Zo kan men grotere platformen met elkaar te verbinden. Een andere tip is dat men voor een goede raamovereenkomst succesvolle voorbeelden moet gebruiken.

Werkgroep ‘Effectieve Datastrategieën’

 

Werkgroep Lokaal meten:

 • Jamie Cudden (Dublin):  In Dublin is men heel erg bezig met wat de toekomst van citizen science is en wat men hiermee kan in het beleid. Er is weinig consistent beleid op welke sensoren worden gebruikt etc. >>Cudden wil graag met de werkgroep samenwerken.
 • Advies van Ulrich Ahle (CEO, FIWARE Foundation): Men moet voorkomen dat data silo’s ontstaan, maar dat er ook iets beleidsmatig gebeurt met dit data.
 • Om wijken te beschermen tegen hittestress wordt gebruik gemaakt van citizen science https://www1.nyc.gov/assets/orr/pdf/Cool_Neighborhoods_NYC_Report.pdf en de heath vulnerability index, dit wordt opgesteld door het gezondheidsministerie: https://a816-dohbesp.nyc.gov/IndicatorPublic/VisualizationData.aspx?id=2191,4466a0,100,Summarize
 • Een Citizen science platform in Wenen: Startseite – Aspern Smartcity Research (ascr.at)
 • Een internationaal platform waar verschillende burgermeetinitiatieven met elkaar samenwerken rondom klimaatverandering en het versterken van stedelijke leefomgevingen: https://sustainability-innovation.asu.edu/urbanresilience/
 • Initiative like iScape and WeCount in Dublin’s Smart Docklands District focus on engaging citizens in measurement projects, and linking the results to city policy. And when it comes to engaging citizens in measuring their environment, city of Dublin had another suggestions for the Dutch colleagues: leverage the existing network of public libraries to engage and involve citizens and policy makers in citizen-measurement projects.
 • https://www.we-count.net/:  WeCount aims to empower citizens to take a leading role in the production of data, evidence and knowledge around mobility in their own neighborhoods, and at street level. The project will follow participatory citizen science methods to co-create and use innovative low cost, automated, road traffic counting sensors (i.e. Telraam) and multi-stakeholder engagement mechanisms in 5 pilots in Madrid, Ljubljana, Dublin, Cardiff and Leuven.
 • https://theoceancleanup.com/updates/become-a-citizen-scientist-and-help-tackle-plastic-pollution/ >> Een manier om de plastic challenge aan te pakken, dus door de burgers te betrekken
 • Gabriella Gomez-Mont (voormalige Director van Laboratorio para la Ciudad, Mexico City & oprichter van  Experimentalista): Hoe is de verhouding tussen datakwaliteit en het betrekken van burgers?

Werkgroep Modelverordening

Werkgroep Ethiek

 • Opt-in principle: Dus je burgers laten kiezen om deel te nemen aan smartcity toepassingen en of hun data wordt verzamelt.
 • Het gebruik van tokens om smartcity toepassingen aantrekkelijk te maken: Tokenization through opt in to make citizens as living sensors with their phones. I have seen it in real estate to create more accurate digital twins and address managenment of the building from any possible standpoint (use of water, air, heat, where a camera is located, what issues are detected (need to find the japanes startup that pitched it) . The project I was mentioning is by CEiiA, and it is called AYR https://www.ceiia.com/ayr
 • Meer tokenization, waardoor men een rol gaat spelen in een project>> je krijgt iets in ruil voor je data https://www.macaubusiness.com/portugal-ceiia-tapped-by-google-to-join-impact-challenge-on-climate-programme/
 • Transparantie over welke data je gebruikt is belangrijk.
 • Policy Roadmap – GSCA v2 (globalsmartcitiesalliance.org) >> een wegwijzer voor beleidsmakers
 • Een project waarin steden afspraken maken rondom digitaliseringsprojecten: https://citiesfordigitalrights.org/
 • Ook in andere projecten en steden zitten ethische dilemma’s en privacy issues >> ook daar worstelt men hoe men hiermee moet omgaan >> In Dublin is daarom geen wifitracking toegepast bij smartcity toepassingen.

Businessmodellen voor de slimme stad

 • Veel smartcity toepassingen maken gebruik van publieke middelen, het zou een beter zijn als er meer wordt nagedacht hoe je winst kunt halen uit digitale platforms

Werkgroep Crowd safety manager

Smart mobility

 

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Ga naar de inhoud