Startdocumenten Communities of Practice

Beste mensen,

Dank voor jullie deelname aan de City Deal Dag in Dordrecht. Een groot aantal van jullie was aanwezig bij de meetings over de Communities op Practice van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat.’ Op basis van de input die daar is gegeven (en in overleg met de kartrekkers) heb ik voor elke CoP een startdocument geschreven. Die lezen jullie bij dit bericht. Het is het startdocument, dus niet het eindresultaat.

Als je mee wil doen aan een CoP geef dat dan even door aan zoe@future-city.nl Dan nodigt zij je uit voor de meetings.

Elk document begint met de context van de betreffende CoP en legt dan uit wat een CoP is. Namelijk dit:
In de CoP willen we deze en andere vragen oplossen vanuit de dagelijkse praktijk van de professionals die bezig zijn met relevante projecten. Dat doen we vanuit concrete voorbeelden van de deelnemende partners. We delen kennis en ervaringen, we helpen elkaar bij het oplossen van problemen en knelpunten. Daarbij zoomen we in en uit. Sommige vragen hebben een praktisch antwoord nodig, andere vragen bieden ruimte voor verdieping. Alle informatie wordt met elkaar gedeeld op de online werkomgeving dmi. De lessen uit deze CoP worden gedeeld met de hele City Deal community. We werken aan publicaties en/of andere producten om de opgedane kennis te kunnen borgen en tastbaar en deelbaar te maken.

Deelvragen die voortkomen uit de CoP die we niet direct kunnen oplossen, pakken we later op. Bijvoorbeeld door deskresearch te ontdekken of er al een antwoord bestaat. Of door in een werkgroep aan de slag te gaan op zoek naar antwoorden.

Zo worden we een vertrouwd netwerk. Collega’s die werken bij verschillende organisaties. Daarom zijn we aanwezig bij alle meetings van de CoP. Deelname aan de CoP levert tijd op, omdat we leren van kennis en ervaringen. Maar we rekenen er ook op dat deelnemers tenminste een dag per maand besteden aan de CoP. Voor deze tijd hebben de deelnemers toestemming van hun directeur en/of bestuurder. Je mag dus van je organisatie tijd aan deze CoP steken.

 

Vergaderdata CoP’s

Lokaal meten

Gebiedsontwikkeling

Voorspellen

Ethiek

30 maart

30 maart

30 maart

30 maart

11 mei

11 mei

16 mei

20 april

15 juni

1 juni

15 juni

1 juni

5 oktober

5 oktober

5 oktober

5 oktober

5 december

21 november

5 december

7 december

 

Verwante Artikelen

Ga naar de inhoud