Masterclass: Privacy en de smart city

Veel gemeenten en andere overheden vragen zich af wat de mogelijkheden en grenzen zijn volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in de slimme stad. Wat zijn regels, grenzen en mogelijkheden rondom de verwerking van persoonsgegevens in de openbare ruimte met sensoren en andere technologieën?

Tijdens een masterclass (3 dagdelen) leert u van de experts van het vooraanstaande advocatenkantoor Kennedy Van der Laan wat er kan en mag, én hoe u dat regelt.

Wanneer? 10 mei (volle dag) en 17 mei (halve dag) 2022.
Kosten: 1150 euro (exclusief btw)

City Deal partners krijgen een korting van 150 euro per deelnemer.

 

Slimme stad?
Sensoren beginnen een normaal onderdeel te worden van het straatbeeld. Op tal van plaatsen worden allerlei gebeurtenissen geregistreerd en bijbehorende data verzameld. Zo krijgen we een beter inzicht in bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, de bodemvochtigheid, de temperatuur of de drukte op straat. Sensoren kunnen ook worden ingezet om een verkeerslicht op groen te zetten, geluidsoverlast te meten of toegang te verlenen. Dat hoeft geen privacyproblemen op te leveren, maar het kan wel gebeuren. Soms onbedoeld, soms met meer impact dan u van te voren dacht en soms botsend met voortschrijdend inzicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zelf.

Wat leert u tijdens de masterclass?

We behandelen in deze masterclass drie belangrijke hoofdvragen:
>> Waarom moet u hiermee aan de slag? Wat is de wetgeving op hooflijnen? Hoe is die gekoppeld aan regels uit Europa? Hoe verhoudt die wetgeving zich tot het grotere ethische kader? Wat is er nog niet geregeld (en wanneer gaat dat gebeuren)? Maar ook: wat is de impact van digitalisering en technologisering op regio’s steden en dorpen? Hoe werkt dat door in de (openbare) ruimte? Wat is een sensor? Wat verstaan we onder data? Wat is een persoonsgegeven?
>> Hoe moet u hiermee aan de slag? Welke wettelijk verplichte stappen moeten gezet worden bij smart city toepassingen? Hoe leg ik dit deugdelijk vast? Wat is een DPIA, en hoe voer ik die uit? Welke richtsnoeren en bronnen van toezichthouders kan ik hierbij gebruiken? En hoe weet ik eigenlijk welke sensoren er in de openbare ruimte zijn? (inclusief sensorloop in Amsterdam).
>> Wat betekent dat in de in de praktijk? We brengen het geleerde in de praktijk aan de hand van een fictieve casus en nemen de tijd voor de vragen uit uw praktijk. Hierbij doorlopen we stapsgewijs door verplichte handelingen en best practices. Zo kunt u direct aan de slag met wat u heeft geleerd.

Uw docenten
Anita Nijboer is partner en advocaat omgevingsrecht bij Kennedy Van der Laan. Ze is coauteur van verschillende boeken over smart city. In het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, ontwikkelde ze de Modelverordening smartcitytoepassingen in de openbare ruimte, die nu in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ wordt doorontwikkeld. 

Rosalie Brand is advocaat bij Kennedy Van der Laan. Ze is gespecialiseerd in de juridische kant van technologisering en digitalisering zoals privacy, cybersecurity, smart cities en adtech. Ze adviseert nationale en internationale bedrijven en (semi-)overheden over risico’s en mogelijkheden bij het gebruik van persoonsgegevens. Ook staat zij organisaties bij in procedures bij de rechter of de toezichthouder over hun gegevensverwerkingsactiviteiten. 

Jan-Willem Wesselink is programmamanager van de Future City Foundation en de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Binnen de Future City Foundation. De Future City Foundation is een ‘movement of communities’ die zich bezighouden met digitalisering en technologisering van regio’s, steden en dorpen. Future City verbindt professionals bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties met elkaar om samen van die regio’s, steden en dorpen slimme gemeenschappen te maken met een gezonder leefomgeving, zoals bedoeld in Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en conform onze Europese democratische waarden. 

Gastsprekers
We zijn in gesprek met een aantal gastsprekers om specifieke thema’s toe te lichten.

Hoe en waar?
De masterclass bestaat uit 3 dagdelen (een hele dag en een middag). We zijn blij dat Kennedy Van der Laan hun theater in Amsterdam beschikbaar stelt voor deze sessies. We houden rekening met de dan geldende coronaregels.

Verwante Artikelen

Ga naar de inhoud