Evenement datagedreven ecosysteem voor slimme en duurzame mobiliteit en verstedelijking

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en partners gaan graag met u in gesprek over de vorming van een datagedreven ecosysteem voor slimme en duurzame mobiliteit en verstedelijking.  

Uitnodiging

Het ministerie van IenW is voornemens om in mei en juni een aantal bijeenkomsten te organiseren, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 24 mei aanstaande van 9.00 tot 13.00 uur. Streven is deze te laten plaatsvinden op een centraal gelegen locatie, aanvullende informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.  

Deze eerste bijeenkomst heeft een sterk informatief karakter en staat vooral in het teken van een toelichting van de kant van het ministerie van IenW en haar partners op het voornemen voor de inrichting van het ecosysteem. Hiertoe ontvangt u een samenvatting van het voorstel zoals dat eerder is ingediend bij het Nationaal Groeifonds (NGF). In deze bijeenkomst wordt onder meer ingegaan op hoe dit initiatief tot stand is gekomen, welke stappen doorlopen zijn, hoe overheden en markt hiermee verder kunnen en welke elementen, gegeven het oordeel van het NGF, versterking nodig hebben. Ook zal het proces voor de komende weken en maanden worden toegelicht.

De tweede bijeenkomst vindt plaats op 16 juni aanstaande, gevolgd door een derde bijeenkomst op 30 juni. Deze beide bijeenkomsten nemen de gehele dag in beslag. Het programma van beide dagen in juni zal sterk interactief van aard zijn met concrete gespreksthema’s als business ontwikkeling, technische instrumentatie, privacy en governance.   

 

Aanmelden

Wij verzoeken u zich vooraf aan te melden voor deelname aan de bijeenkomst op 24 mei, waarbij per organisatie een maximaal aantal van 2 deelnemers geldt. Voor de beide bijeenkomsten in juni gaan wij uit van een mogelijk bredere deelname gezien de breedte en diversiteit van gespreksonderwerpen.

Aanmelden kan via het formulier op deze pagina.  

 

Aanleiding voor een versterking van het ecosysteem

We hebben te maken met grote vraagstukken op het gebied van woningbouw, mobiliteit, klimaat en energie en deze thema’s zijn sterk met elkaar verbonden. Toenemende digitalisering en beschikbaarheid van grote hoeveelheden data bieden kansen voor slimme en vooral gekoppelde oplossingen.

In informatietechnologie zit veel oplossend vermogen. Vrijwel alles produceert inmiddels data en we zijn overal en met iedereen connected. Maken we data beter vindbaar, uitwisselbaar en vooral ook bruikbaar tussen overheden en bedrijven, tussen bedrijven onderling en over sectoren heen, dan kan dat veel nieuwe waarde opleveren. Nieuwe waarde die niet alleen in Nederland zeer gewenst is, maar vermoedelijk ook een goed exportperspectief kent.

Vorig najaar is een voorstel hiertoe ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Onlangs heeft de adviescommissie van het NGF bekend gemaakt de gedachtegang achter een dergelijk ecosysteem van harte te ondersteunen en hiervoor een bedrag van 85 miljoen incl. btw te willen reserveren. Het ecosysteem kan een enabler zijn voor datagedreven diensten en toepassingen en kan als zodanig bijdragen aan een sterke Nederlandse economie door het verder ontwikkelen van digitale capaciteiten. Een korte animatie vindt u hier.

Wel vraagt de commissie om het ingediende voorstel op onderdelen nader uit te werken en scherpere keuzes te maken in de scope. Het gaat dan onder meer om een duidelijker commitment op publieke en private investeringen en de manier waarop het delen van data niet alleen technisch mogelijk wordt, maar ook in economische en organisatorische zin wordt bevorderd.

Over deze en andere onderwerpen gaan wij graag met u in gesprek.

 

Meer informatie

Meer informatie over de plannen en over de eerste bijeenkomst op 24 mei aanstaande vindt u op ons DMI-platform in de community ‘Slimme en duurzame steden’. Hier kunt u zich ook aanmelden voor deze bijeenkomst.  

Heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op met Esther Schoemaker via esther.schoemaker@minienw.nl of 06-52631259.    

 

Graag tot ziens op 24 mei!

 

Met vriendelijke groet,

 

Caspar de Jonge

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Programmamanager Data en Diensten

 

Verwante Artikelen

Dit doen we tijdens de Data Week NL 2022

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 vindt de Data Week NL in ‘s-Hertogenbosch. De hele week organiseren we een interessant programma met de ondertekening van de City Deal Slim Maatwerk, een driedaagse summerschool voor jongprofessionals en diverse workshops door partners van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Bekijk hier de verschillende programma’s (wijzigingen voorbehouden).

Dit doen we tijdens de Data Week NL 2022

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 vindt de Data Week NL in ‘s-Hertogenbosch. De hele week organiseren we een interessant programma met de ondertekening van de City Deal Slim Maatwerk, een driedaagse summerschool voor jongprofessionals en diverse workshops door partners van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Bekijk hier de verschillende programma’s (wijzigingen voorbehouden).

Ga naar de inhoud