Eindrapport onderzoek uitvoeringsorganisaties overhandigd

De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) heeft een eindrapport overhandigd aan Kamervoorzitter Khadija Arib. Professionals bij uitvoeringsorganisaties moeten volgens de TCU meer ruimte krijgen voor maatwerk aan de balie. In het rapport constateert de commissie onder meer dat burgers in de knel komen door slechte samenwerking tussen kabinet, Tweede Kamer en uitvoeringsorganisaties. In het nieuwe regeerakkoord moet meer aandacht zijn voor de uitvoerbaarheid van beleid en de menselijke maat daarin, aldus de commissie.

De Tweede Kamer moet zelf contacten onderhouden met de werkvloer en burgers om de vinger aan de pols te kunnen houden bij uitvoeringsorganisaties. En de informatievoorziening vanuit het kabinet over de uitvoerbaarheid van wetten moet veel beter, zo valt te lezen in het onderzoeksrapport Klem tussen balie en beleid. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport zijn gebaseerd op een breed onderzoek naar de uitvoering van beleid.

Lees het hele rapport hier.

 

 

 

Verwante Artikelen

Update werkgroepen

Tijdens de City deal partner bijeenkomst was er een terugkoppelmoment van iedere werkgroep. Hier leest u de voortgang van elke werkgroep en wat de hulpvragen zijn. Ook kunt u een pitchfilm zien van de terugkoppeling. Helaas stopte de opname halverwege en is dus de helft vanwege een technische storing verloren gegaan.

Ga naar de inhoud