Community of Practice Lokaal Meten & Snuffelfiets

Op verschillende plaatsen in Nederland wordt gewerkt met Snuffelfiets of vergelijkbare projecten om lokaal de kwaliteit van de leefomgeving te bevorderen en het fietsen te bevorderen.

Daar gebeuren mooie dingen, maar in de waan van de dag blijkt het vaak lastig om in contact te blijven met vergelijkbare projecten.

Om de uitwisseling van kennis en ervaring te bevorderen, is daarom de Community of Practice (CoP) Lokaal Meten & Snuffelfiets opgezet. Met de CoP voorkomen we dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

Future City organiseert in het kader van deze CoP 4 (fysieke) bijeenkomsten per jaar in Amersfoort. Elke bijeenkomst heeft de volgende opzet:
– De deelnemers presenteren waar ze:
>> mee bezig zijn
>> succes op behalen (en waarom)
>> op vast lopen en hulp bij nodig hebben.
– Er is veel gelegenheid om te netwerken.
– Indien gewenst komt er een relevante inleider over een specifiek onderwerp.
De bijeenkomsten worden georganiseerd in februari, mei, september en november. Exacte data volgen.

De CoP heeft een eigen Whatsappgroep voor constant contact, een nieuwsbrief (die verschijnt na de bijeenkomst en een verslag bevat van wat is besproken), een online community (waar oa de nieuwsbrieven zijn terug te lezen).

Een keer per jaar (tijdens of ipv een van de vier bijeenkomsten) wordt iets bijzonders georganiseerd, een zogenaamde special. Dat kan een werkbezoek zijn, een studiereis, congres, boek etc.

Aanmelden voor de CoP Lokaal Meten & Snuffelfiets kan via deze link: https://kennislab.typeform.com/CopLokaalMeten 
Er zijn geen kosten verbonden aan de aanmelding en de 4 bijeenkomsten. Voor de specials kunnen wel kosten in rekening worden gebracht, maar dat gebeurt uiteraard in overleg.

Verwante Artikelen

Ga naar de inhoud