Vastgoedmonitor

Het is van belang om slim om te gaan met de ruimte die we hebben in Nederland. Naast dat er veel wordt gebouwd, wordt er ook gekeken naar leegstand. Dat gebeurt onder meer met behulp van de Vastgoedmonitor. De Vastgoedmonitor ontsluit dus data van vastgoedgebruik en is geschikt voor gemeentes om te kijken welk vastgoed gebruikt kan worden.

Of een vastgoedobject leeg staat of niet is bepaald op basis van de registraties BAG (Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen), WOZ (Waardering Onroerende Zaken), BRP (Basisregistratie Personen) en HR (Handelsregister). Een verblijfsobject behorend tot de voorraad vastgoed volgens de BAG staat administratief leeg als hier volgens de BRP geen persoon staat ingeschreven, én als er volgens de WOZ geen gebruiker is of de gebruiker is onbekend, én als er geen sprake is van inschrijving als bedrijf in het Handelsregister.

Specs

Categorie: Tags: , , ,

Beschrijving

Het is van belang om slim om te gaan met de ruimte die we hebben in Nederland. Naast dat er veel wordt gebouwd, wordt er ook gekeken naar leegstand. Dat gebeurt onder meer met behulp van de Vastgoedmonitor. De Vastgoedmonitor ontsluit dus data van vastgoedgebruik en is geschikt voor gemeentes om te kijken welk vastgoed gebruikt kan worden.

Of een vastgoedobject leeg staat of niet is bepaald op basis van de registraties BAG (Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen), WOZ (Waardering Onroerende Zaken), BRP (Basisregistratie Personen) en HR (Handelsregister). Een verblijfsobject behorend tot de voorraad vastgoed volgens de BAG staat administratief leeg als hier volgens de BRP geen persoon staat ingeschreven, én als er volgens de WOZ geen gebruiker is of de gebruiker is onbekend, én als er geen sprake is van inschrijving als bedrijf in het Handelsregister.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Vastgoedmonitor” te beoordelen

Meer informatie

Ontwikkelaar (en land): Ministerie van BZK, CBS + Nederland
Jaar van uitbrengen: 2020
Zo nee, jaar van definitieve versie: 2020
Wat is het verdien- of businessmodel?: Niet van toepassing
In welk land wordt het instrument al ingezet?: Nederland