Project Live

Bij de (her)ontwikkeling of -inrichting van een straat, wijk of gebied staat de leefbaarheid
voorop. Maar hoe pak je dit aan, als ruimte schaars is? Uitdagingen stapelen zich op, maar
je kunt elke vierkante meter slechts één keer benutten.

Binnen project LIVE heeft de gemeente Amersfoort met haar project
partners aangetoond dat met diverse data een integraal beeld ontstaat dat helpt bij de
besluitvorming. Door (beoogde) aanpassingen en scenario’s vooraf zichtbaar te maken
in een 3D-omgeving, kan de impact op de leefbaarheid, waterhuishouding, biodiversiteit
en zelfs woongeluk in beeld worden gebracht. Een slimme tool om afgewogen de juiste
beslissingen te nemen en elke vierkante meter optimaal te benutten.

Specs

Categorie:

Beschrijving

LIVE combineert data in een 3D-omgeving. Zo ontstaat integraal en visueel inzicht in de huidige stand van zaken van een wijk of gebied dat moet worden herontwikkeld of heringericht. Door nieuwe stedenbouwkundige of groenplannen toe te voegen, worden de gevolgen van deze mogelijke ingrepen direct zichtbaar. Zowel ruimtelijk als financieel én op het gebied van leefbaarheid. Alle stakeholders die betrokken zijn bij de herontwikkeling of herinrichting maken gebruik van dezelfde actuele informatie via de 3D-omgeving, waardoor efficiënter kan worden samengewerkt. Ook kunnen eenvoudig nieuwe scenario’s worden uitgedacht en de effecten voor de leefbaarheid en haalbaarheid worden getoetst.

Uw wijk LIVE
De basis van LIVE wordt gevormd door de 3D-Cityplanner van StrateGis én een databasis van het plangebied, die wordt gecreëerd door Geomaat. Deze data wordt verzameld via een drone en mobile mapping. Op basis van een Artificial Intelligence-aanpak wordt de hele wijk nauwkeurig in kaart gebracht en zichtbaar gemaakt in de 3D-Cityplanner. Deze digitale weergave van de werkelijkheid biedt inzicht in de huidige fysieke omgeving. Denk aan groen, water, parkeren, verharding en de verschillende gebouwen.

Inzicht op maat
Door de 3D-Cityplanner van uw wijk of gebied te verrijken met extra data uit verschillende bronnen, krijgt iedereen die gebruikmaakt van LIVE dezelfde, actuele informatie. Door het toevoegen van nieuwe plannen, beoogde ingrepen en ambities, kunnen de gevolgen hiervan direct zichtbaar worden gemaakt. Uiteraard is dit afhankelijk van de data die is geïntegreerd.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Project Live” te beoordelen

Meer informatie

Ontwikkelaar (en land): AeroVision, Geomaat, StrateGis, Future City, Amersfoort, HydroLogic, NEO, StrateGis | Groep en Rijksinstituut voor volksgezondheid, welzijn en sport
Jaar van uitbrengen: 2023
Wordt het nog doorontwikkeld?: Nee
Zo nee, jaar van definitieve versie: 2024