Position paper: Datagedreven werken

Datagedreven werken kan niet zonder kwalitatief goede data. Kwalitatief goede data, leert de praktijk, komen echter niet vanzelf. Vandaar – in deze position paper – de roep om wet- en regelgeving en om ruimte voor experimenteren en leren van praktijkcases.

De City Deal Openbare Ruimte heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een integrale aanpak voor stedelijke transitieopgaven zoals klimaatadaptatie en de energietransitie. Het aantal opgaven en de grootte van de opgaven vergt dat gemeenten en partners in kaart hebben wat die opgaven zijn, welke planningen er lopen voor projecten en welke investeringen nodig zijn om die projecten te realiseren. Wegens drukte in de boven- en ondergrond is het noodzakelijk om slim samen te werken in de tijd. Op deze pagina staan een aantal visie- en strategische stukken over regelgeving & datagedreven werken.

Cruciaal voor een integrale aanpak is een goede informatiepositie. Dan hebben we het over informatie over de objecten in de openbare ruimte en hun levenscyclus van ontwikkeling tot beheer, maar ook over informatie over het proces om te komen tot de ontwikkeling en het beheer van (objecten in) de openbare ruimte (zoals planningen en financiën). De benodigde data en informatie is voor het overgrote deel digitaal aanwezig, maar wel in afzonderlijke sectorale silo’s en bij verschillende stakeholders. Het is de opgave om dit door maken van afspraken over uitwisseling en beheer data en via experimenteren en delen best practices steeds beter beschikbaar te maken en onderdeel van nieuwe werkwijzen.

Specs

Categorie:

Beschrijving

Het ontwikkelteam datagedreven sturen van de City Deal Openbare Ruimte heeft enkele visie- en strategische stukken opgesteld om te komen tot betere informatieuitwisseling binnen gemeenten én met partners:

  • ‘Position paper regelgeving en datagedreven sturen’ is een visie stuk met een pleidooi voor wet- en regelgeving over kwalitatief goede data over (objecten in) de openbare ruimte en het bieden van ruimte voor experimenteren.
  • Om te komen tot wet- en regelgeving over kwalitatief goede data zijn verschillende stappen nodig. In het stuk ‘Operationalisering position paper regelgeving en datagedreven sturen’ worden die stappen nader beschreven. In overleg met BZK, I&W, EZK en VNG is afgesproken dat BZK trekker wordt voor nadere uitwerking. Daarnaast gaan de drie ministeries ook onderling in gesprek over de vraag hoe dit te beleggen en verantwoordelijkheden te verdelen tussen de ministeries. De urgentie van deze vraag vanuit de CDOR om de wet-regelgeving omtrent data landelijk te gaan regelen lijkt te zijn geland.
  • Om meer kleur te geven aan de position paper is voor het domein van kabels en leidingen een ‘Casus kabels en leidingen’ notitie geschreven. Deze korte notitie beschrijft hoe data over kabels en leidingen beter benut kan worden voor stedelijke programmering. De notitie bestaat uit vier secties: (1) wanneer data over kabels en leidingen nodig is, (2) welke data in de huidige situatie beschikbaar is, (3) welke databehoefte er is en (4) welke adviesvraag met betrekking tot wetgeving er ligt.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Position paper: Datagedreven werken” te beoordelen

Meer informatie

Ontwikkelaar (en land): City Deal Openbare Ruimte
Jaar van uitbrengen: 2024
Wordt het nog doorontwikkeld?: Nee
Inzetbaarheid instrument: Overheid