Klimaatschadeschatter

De Klimaatschadeschatter is een tool die inschat hoeveel schade wateroverlast, hitte en droogte in Nederland zullen veroorzaken in de periode 2018 tot 2050.
De Klimaatschadeschatter bundelt de kennis over de schadekosten door klimaatverandering en geeft per gemeente een schatting van de schade.
De tool geeft per inwoner van een gemeente een schatting voor verschillende schades, daarnaast presenteert de tool het restrisico voor een overstroming vanuit het primaire systeem.

Specs

Categorie: Tag:

Beschrijving

De Klimaatschadeschatter is een tool die inschat hoeveel schade wateroverlast, hitte en droogte in Nederland zullen veroorzaken in de periode 2018 tot 2050.
De Klimaatschadeschatter bundelt de kennis over de schadekosten door klimaatverandering en geeft per gemeente een schatting van de schade.
De tool geeft per inwoner van een gemeente een schatting voor verschillende schades, daarnaast presenteert de tool het restrisico voor een overstroming vanuit het primaire systeem.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Klimaatschadeschatter” te beoordelen

Meer informatie

Ontwikkelaar (en land): De onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat - Nederland
Jaar van uitbrengen: 2019
Zo nee, jaar van definitieve versie: 2019
Wat is het verdien- of businessmodel?: Is er niet, de ontwikkeling is gefinancierd vanuit het onderzoeksprogramma
In welk land wordt het instrument al ingezet?: Nederland
Zo ja, welke talen?: Nederlands en Engels